Individuele psychische zorg

Wanneer u of uw naaste kanker heeft, kan er veel op u af komen. Voor, tijdens en na de behandeling kan het zijn dat er psychische klachten of (relatie-)problemen ontstaan. U kunt last hebben van emoties, zoals somberheid, boosheid, verdriet of angst, vermoeidheid en stress. Soms heeft de ziekte de meeste invloed op de persoon die kanker heeft. Ook kan het gebeuren dat de partner uit zijn of haar evenwicht raakt.

Voor sommige mensen kan professionele hulp gewenst of nodig zijn om met de behandeling en de eventuele psychische gevolgen van de ziekte om te gaan. U kunt hiervoor terecht bij verschillende soorten zorgverleners, zoals een psychosociaal therapeut, psycholoog, een psychotherapeut of een psychiater.

Kosten en verwijzing
Of de zorg wordt vergoed, hangt af van de zorgverlener en uw zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Als deze zorg valt onder medisch specialistische revalidatie, vergoeden zorgverzekeraars de zorg vanuit de basisverzekering.

Voor een bezoek aan een psychosociaal therapeut hebt u geen verwijzing nodig van uw (huis)arts.
Bij GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken kunt u voor een bezoek aan een psycholoog, psychotherapeut of psychiater terecht met een verwijzing van uw (huis)arts. Voor ziekenhuizen geldt dat u hier meestal alleen terecht kan als het om het ziekenhuis gaat waar u in behandeling bent. Dit kan per ziekenhuis verschillen. Als het gaat om medisch specialistische revalidatie, dan hebt u een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Kwaliteit
De getoonde zorgverleners zijn gespecialiseerd in de psychosociale oncologie en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Dit is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. Zij voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen die de vereniging hieraan stelt.