Lotgenotencontact bij slik- en spraakproblemen

Individuele begeleiding, Online

Omschrijving

Sommige mensen vinden contact met lotgenoten fijn. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens met anderen kan helpen een moeilijke periode door te komen. Sommige mensen kennen anderen die kanker hebben uit hun kennissen- of vriendenkring. Of zij ontmoeten hen op een andere manier,. Bijvoorbeeld op de polikliniek van het ziekenhuis. Anderen ontmoeten elkaar op internet. Bijvoorbeeld via het informatieplatform en sociaal netwerk voor (ex-)patiënten en naasten van Kanker.nl.

Contact met lotgenoten kan ook tot stand komen via een patiëntenorganisatie. De patiëntenvereniging HOOFD-HALS is er voor mensen met hoofd-halstumoren. U kunt bij de vereniging terecht voor informatie en lotgenotencontact over alle vormen van hoofd-halskanker en de gevolgen ervan.

Organisaties gekoppeld aan dit aanbod
Patiëntenvereniging HOOFD-HALS
Deze informatie is afkomstig uit de