Relatieproblemen

Kanker geeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar kan ook de relatie aantasten. Bijvoorbeeld omdat partners elkaar niet meer goed begrijpen en het niet lukt om dingen goed te delen. Het komt vaak voor dat de ene partner veel wil praten, terwijl de ander juist meer een doener is. Bij kanker kan dit tot extra spanningen leiden.

Kanker verandert bij veel mensen ook hun kijk op het leven. Dingen die vroeger belangrijk leken, zijn dat nu misschien niet meer. Ook dat kan mensen uit elkaar drijven. Ook veranderingen in de taakverdeling zijn soms niet te vermijden. U moet dan samen zoeken naar een nieuw evenwicht waarbij u zich allebei goed voelt. Rekening houden met elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden, die ook nog eens sterk afhankelijk zijn van het moment, is dan van groot belang.

Relatieproblemen kunnen ook ontstaan omdat alles om de kanker lijkt te draaien. Hierdoor krijgt de persoon zonder kanker steeds minder aandacht. Ook kan de ziekte en/of behandeling seksuele gevolgen hebben. Probeer in gesprek te blijven, maar respecteer de ander ook wanneer die juist niet wil praten.

> Meer over de invloed van kanker op uw relatie

15 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: