Relatieproblemen

Kanker geeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar kan ook uw relatie beïnvloeden. Bijvoorbeeld omdat partners elkaar niet meer goed begrijpen en het niet lukt om dingen goed te delen. Het komt vaak voor dat de ene partner veel wil praten, terwijl de ander meer een doener is. Bij kanker kan dit tot extra spanningen leiden. Kanker verandert bij veel mensen ook hun kijk op het leven. Dingen die vroeger belangrijk leken, zijn dat nu misschien niet meer. Ook dat kan mensen uit elkaar drijven. Relatieproblemen kunnen ook ontstaan omdat alles om de kanker lijkt te draaien. Hierdoor krijgt de persoon zonder kanker minder aandacht. Ook kan de ziekte en/of behandeling seksuele gevolgen hebben.

> Meer over de invloed van kanker op uw relatie

18 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: