Groepsbijeenkomsten Zingeving

Wie kanker krijgt, is zich vaak meer bewust van het einde van het leven. Allerlei vragen over de zin van het leven, ziekte en dood kunnen naar boven komen. Heb ik het goed gedaan? Wat is nu eigenlijk echt belangrijk voor mij? Hoe ben ik van betekenis geweest voor anderen? Hoe kan ik van betekenis zijn nu ik ziek ben?

Veel mensen merken dat sommige dingen minder betekenis krijgen. Terwijl andere dingen juist waardevoller worden. Bijvoorbeeld verbondenheid met andere mensen, muziek, natuur of kunst. Voor sommige mensen leidt kanker tot een bestaanscrisis. Alles is onzeker geworden, de zin van het bestaan is weg en de toekomst lijkt verdwenen. In een groepsbijeenkomst probeert u samen met anderen antwoorden te vinden op vragen rondom de zin van het leven.

Kosten en verwijzing
Neem voor informatie over de kosten, eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar en verwijzing contact op de organisatie en uw zorgverzekeraar.

Je kunt bij de volgende 13 organisaties terecht: