Beëindiging contract na diagnose kanker

Half jaar terug ben ik begonnen met qerk bij huidige werkgever. Sinds kort heb ik de diagnose kanker. Er volgt een traject van curatief behandelen. Werkgever wil mijn contract beëindigen omdat ik mogelijk komende tijd niet altijd kan werken.

Er is voldoende werk, ik zou er kunnen blijven als zzper, maar ik kan geen verzekering afsluiten.

Hoe ga ik hier mee om naar mijn werkgever?

Antwoord

Beste Margriet2,

Wat vervelend om te horen dat je kort geleden bent gediagnosticeerd met kanker. En dan krijg je nu ook nog te horen dat je werkgever jouw contract wilt beëindigen.

Bepalend in jouw situatie is de duur van jouw huidige contract. Loopt jouw huidige contract nog door, dan kan je werkgever jouw contract niet zomaar beëindigen. In dat geval zou het voor jou ongunstig zijn om akkoord te gaan met een opzegging van jouw contract en vervolgens op ZZP basis te gaan werken, o.a. omdat het lastig is om een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Ga je op ZZP basis werken en kan je niet werken door ziekte, dan krijg je dus niet doorbetaald. Als je in dienst blijft bij de werkgever, dan moet jouw werkgever je op het moment dat je niet meer kan werken door ziekte 2 jaar minimaal 70% van je salaris doorbetalen. Ook is de werkgever gedurende die 2 jaar verplicht om inspanning te leveren om jou te laten re-integreren. Verloopt jouw contract binnen die 2 jaar, dan neemt het UWV de financiële en begeleidende verplichtingen over van jouw werkgever. Je gaat op dan ziek uit dienst. Bij het UWV kom je dan in de ziektewet. De bedrijfsarts van het UWV, vaak in samenwerking met een re-integratiebegeleider, begeleidt je en beoordeelt of je al dan niet in staat bent om te werken. Op het moment dat men je weer in staat acht om te werken, ga je uit de ziektewet en kan je waarschijnlijk aanspraak maken op een WW uitkering. Op dat moment heb je ook weer een sollicitatieplicht. Op dat moment zou ook het gaan werken als ZZP’er ter sprake kunnen komen. Ik adviseer je om dan wel met het UWV te kijken hoe je dat het best vorm kunt geven.

Je geeft aan dat er nog een behandeltraject volgt. Gedurende die periode ben je zeker niet volledig belastbaar. Zoals ik al aangaf: zolang je contract niet afloopt, kan je werkgever het niet beëindigen en zal je gedurende het behandeltraject steeds met elkaar moeten kijken of je mogelijkheden hebt om bijvoorbeeld gedeeltelijk te werken. De werkgever moet je in deze periode laten begeleiden door de bedrijfsarts. Als je contract afloopt tijdens je ziekte, komt het UWV in beeld.

Hopelijk helpen bovenstaande adviezen jou om in gesprek te gaan met jouw werkgever. Ik wens je het beste voor de komende periode.

Vriendelijke groeten,

Michiel Greidanus

Laatst bewerkt: 21/11/2022 - 10:46