Kankerzorg zeeuws vlaanderen

Mijn vader is vorig jaar gediagnostiseerd met blaaskanker en voor de cystectomie en brickerstoma werd hij door behandelend uroloog van Zorgsaam (ziekenhuis Terneuzen) geopereerd in Maria Middelares te Gent. Omdat dit ziekenhuis geen contract had met de zorgverzekering van mijn ouders (IZZ-VGZ) is een S2 machtiging afgegeven door de zorgverzekering aan dit ziekenhuis is Gent. Mijn vader heeft vervolgens 12 weken in het ziekenhuis daar doorgebracht door complicaties na de operatie (CVA en bloedingen). De zorg was goed in Maria Middelares. Heel anders dan de zorg in Zorgsaam Terneuzen. Je kunt makkelijk vragen stellen en je wordt begeleid. In Zorgsaam wordt vooral naar elkaar gewezen en niemand doet iets (of doet het wel maar met een zucht). Tijdens de operatie bleek dat er tumorcellen op het rectum zaten die men tijdens de operatie niet heeft durven verwijderen omdat er dan ook voor de darmen een stoma moest komen. De cellen op de darm zijn plaveiselcelcarcinoomcellen en de urologen denken dat deze afkomstig zijn van de blaas. Na thuiskomst was onduidelijk wie mijn vader oncologisch verder zou opvolgen. Ik had zelf een concult in Gent geregeld en er is een CT scan gedaan om te kijken hoe deze tumor zich ontwikkeld. Radiotherapie werd geadviseerd. Maar omdat de zorgverzekering steeds moeilijker ging doen en ook niet alle rekeningen vergoedde van de 12 weken opname, wilde mijn vader niet meer medisch worden opgevolgd in Gent. De zorgverzekering kronkelt in alle bochten met redenen waarom nota's niet vergoed worden en is afhankelijk van wie je aan de telefoon krijgt (maximale tarieven, oude/nieuwe tarieven, natura vs combinatie etc etc). Omdat we geen eenduidige antwoorden krijgen hebben we dit geescaleerd naar de SKGZ. Probleem nu is dat we weer afhankelijk zijn van de zorg van Zorgsaam en die is zorgelijk. Buiten dat artsen niet integer omgaan met ons als cliënten (ik mag geen moeilijke vragen stellen) en is het moeilijk om vertrouwen te krijgen in hun handelswijze. En dit alleen omdat de zorgverzekering moeilijkt doet. Zouden we niet willen gaan voor goede integere zorg en zou de zorgverzekering hierin ook niet naar cliënten moeten luisteren. Dat zijn toch hun stakeholders? 

Antwoord

Ik hoop dat het naar omstandigheden goed gaat met uw vader. 

U geeft aan dat u niet zo tevreden bent over de contacten met Zorgsaam en over vergoedingen door de zorgverzekeraar van uw voor de zorg in het buitenland. 

Ik lees dat de behandeling in Gent gedaan is door de uroloog uit Nederland van Zorgsaam. Maar dat u geen vertrouwen heeft in de vervolgzorg onder andere door uw ervaring in de omgang van de arts(en). Ik begrijp dat dat heel vervelend is. Het is belangrijk te proberen daarover toch ook het eerlijke gesprek te voeren met de behandelend arts.   

Omdat ik niet alle details ken, kan ik alleen in zijn algemeenheid reageren op uw opmerkingen over vergoedingen. De overheid bepaalt wat er in de basisverzekering zit. En wat zorgverzekeraars wel of niet mogen vergoeden. De hoogte van de vergoeding is onder andere afhankelijk van het soort zorgpolis dat uw vader heeft en of uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld een contract heeft met het ziekenhuis in Gent. Daarnaast kan er verschil in vergoeding zijn bij zorg in het buitenland. Dat is afhankelijk van het feit of de zorg valt onder planbare zorg, spoedzorg of expertisezorg die niet in Nederland beschikbaar is maar wel erkend. Het advies is om bij zorg in het buitenland als het kan altijd vooraf contact te hebben met de zorgverzekeraar. Zodat men achteraf niet voor onverwachte kosten staat. 

Ik hoop dat u en uw vader een gesprek kunnen hebben met de behandelend arts(en). En wens uw vader veel beterschap en sterkte voor komende tijd.

Laatst bewerkt: 26/02/2024 - 13:39