AOV

Beste,

 

Onlangs ben ik gestart als zelfstandig ondernemer en wil een arbeidsongeschiktheidsverzekering boven de vragengrens aanvragen.

Mijn moeder  is relatief jong overleden aan borstkanker. Uit genetisch onderzoek is gebleken dat het niet erfelijk is. Wel krijg ik jaarlijks een preventief onderzoek dmv een mammo.

-In de gezondheidsvragenlijst, moet ik vermelden/antwoorden dat ik genetisch onderzoek heb laten doen en dat dit negatief is? ja/nee

-Moet ik vermelden/antwoorden dat ik een verhoogde kans op borstkanker heb? ja/nee

-Moet ik vermelden/antwoorden dat ik preventief jaarlijks een mammo/onderzoek laat doen? ja/nee

 

-Heeft u kennis hoe arbeidsongeschiktheidsverzekeraars hiermee omgaan? Zo ja, hoe?

-Welke verzekeraars gaan hier 'coulant' mee om, danwel wordt hier beperkt naar gevraagd in de gezondheidsvragenlijst?

-Weet u welke onafhankelijke verzekeringsadviseur ervaring heeft met dergelijke erfelijkheidsvraagstukken, welke ik in de arm kan nemen om een goede AOV te kunnen afsluiten.

Alvast dank voor uw reactie!

 

Antwoord

Beste Werktniet,

Dank voor uw vragen. Ik ben daarmee aan de slag, en hoop zo snel mogelijk te antwoorden. 

Met vriendelijke groet,

Matthijs 

Laatst bewerkt: 07/12/2023 - 08:38

Beste Werktniet, 

Inmiddels kan ik inhoudelijk reageren op je vragen. 

  1. In de gezondheidsvragenlijst, moet ik vermelden/antwoorden dat ik genetisch onderzoek heb laten doen en dat dit negatief is? ja/nee. ANTWOORD: Als daarnaar gevraagd wordt, moet dat inderdaad geantwoord worden. 
  2. Moet ik vermelden/antwoorden dat ik een verhoogde kans op borstkanker heb? ja/nee. ANTWOORD: Het belangrijkste is, dat u goed en volledig antwoord geeft op de gestelde vragen. Bijvoorbeeld dat u een preventief jaarlijks onderzoek ondergaat. Of u een verhoogde kans op borstkanker hebt, zal de medisch adviseur vaststellen op basis van uw antwoorden. 
  3. Moet ik vermelden/antwoorden dat ik preventief jaarlijks een mammo/onderzoek laat doen? ja/nee. ANTWOORD: Als daarnaar gevraagd wordt, ja.  
  4. Heeft u kennis hoe arbeidsongeschiktheidsverzekeraars hiermee omgaan? Zo ja, hoe? ANTWOORD: De medisch adviseur bij de verzekeraar let op alle zaken die gevolgen kunnen hebben voor iemands gezondheid. Bij een AOV wordt natuurlijk vooral gekeken wat de gevolgen kunnen zijn voor het risico dat iemand arbeidsongeschikt wordt. Hij of zij zal een (onderbouwd) advies daarover geven aan de verzekeraar. In algemene zin zou verwacht kunnen worden, dat als er geen erfelijke aanleg is vastgesteld, en als er nog geen tekenen of signalen van de ziekte zijn, dat aspect niet tot grote problemen bij de medische acceptatie hoeft te leiden. Maar veel hangt af van de specifieke situatie, eventuele andere ziektes of omstandigheden. Belangrijk om sowieso te bedenken: elke verzekeraar is zelf verantwoordelijk  voor de inschatting van het risico – u kunt het dus altijd bij meerdere verzekeraars proberen. 
  5. Welke verzekeraars gaan hier 'coulant' mee om, danwel wordt hier beperkt naar gevraagd in de gezondheidsvragenlijst? ANTWOORD: Die informatie heb ik niet. Een goede financieel adviseur (op het gebied van inkomensverzekeringen) kan hierbij helpen. 
  6. Weet u welke onafhankelijke verzekeringsadviseur ervaring heeft met dergelijke erfelijkheidsvraagstukken, welke ik in de arm kan nemen om een goede AOV te kunnen afsluiten. ANTWOORD: Op internet zijn diverse adviseurs te vinden die zich hierin specialiseren. Er zijn ook diverse verenigingen van adviseurs AOV. ZZP Nederland heeft, als belangenorganisatie van zzp’ers, een speciale website over de AOV: Arbeidsongeschiktheid | ZZP Nederland (zzp-nederland.nl)

Ik verwijs u ook graag naar het Erfocentrum,  de voorlichtingsinstantie bij vragen over erfelijkheid. Zij hebben goede informatie over erfelijkheid en verzekeren. 

Ik hoop u hiermee geholpen te hebben. 

Met vriendelijke groet,

Matthijs Timmermans

 

Laatst bewerkt: 11/12/2023 - 09:37

Beste Matthijs,

Dank voor je heldere antwoorden.

Groet!

Laatst bewerkt: 15/12/2023 - 09:58