Hyperbare zuurstoftherapie voor kanker en lymfenoedeem

Kan Hyperbare zuurstoftherapie werkzaam zijn tegen Triple Negatieve Borstkanker ? En ook kan het werkzaam zijn om opzwelling door opgehoopt lymfenvocht tegen te gaan (wanneer de tumor delen van het lymfenweefsel heeft aangetast) ?

Antwoord

Beste heer Princen,

Ik kan uit uw verhaal niet opmaken of er radiotherapie (= bestraling) heeft plaatsgevonden.

Triple Negatieve Borstkanker wil zeggen dat er in de tumor niet een bepaald eiwit (HER2) aanwezig is en dat er ook geen hormonale gevoeligheid (oestrogeen of progesteron) van de tumor kan worden aangetoond. 

Hyperbare zuurstof therapie is werkzaam bij klachten die langer ( meer dan 3 maanden) bestaan na het einde van de radiotherapie (=bestraling). Wanneer er dus geen bestraling heeft plaatsgevonden, bestaat er geen erkende indicatie. Of de tumor triple negatief is, is niet van belang.

Uw zin “de tumor delen van het lymfesysteem heeft aangetast” kan ik medisch niet plaatsen. Door een combinatie van operatie en bestraling kan het wel zijn dat lymfevocht minder goed kan worden afgevoerd. Ook hier kan hyperbare zuurstof therapie de klachten verminderen.

Samengevat; wanneer er geen bestraling heeft plaatsgevonden, bestaat er geen erkende indicatie voor hyperbare zuurstof therapie. Neemt u contact op met de arts van een hyperbaar centrum.

Ir.  H. Mommers, duikerarts                                                                                                                                         arts hyperbare geneeskunde                                                                                                                                  DaVinci Kliniek

Laatst bewerkt: 08/09/2020 - 09:59