Wat zijn erfelijke factoren van kleincellige longkanker?

Wat zijn erfelijke factoren van kleincellige longkanker?

Antwoord

Beste opa-limburg48,

Je vraagt wat de erfelijke factoren zijn van kleincellige longkanker.

Je kunt met vragen over je persoonlijke situatie terecht bij je specialist (arts). Die kan je informatie op maat geven. Ik ben geen arts en geef een algemeen antwoord.

Tot nu toe is er geen duidelijk bewijs dat longkanker erfelijk is.
Anders gezegd: er zijn geen veranderingen in genen (‘erfelijke factoren’) gevonden waarvan duidelijk bewezen is dat ze iets te maken hebben met een grotere kans om longkanker te krijgen.
Ook voor kleincellige longkanker is er geen erfelijke verandering in een gen gevonden.

In sommige families komt longkanker vaker voor. Meestal komt dat door bepaalde leefgewoonten binnen het gezin, zoals roken.

Voor alle soorten longkanker geldt dat de precieze oorzaak niet bekend is.
Wel zijn er factoren die de kans op longkanker groter maken.

Roken is de grootste risicofactor voor longkanker.
De meeste mensen die longkanker krijgen, roken of hebben vroeger gerookt. Ook mensen die zelf niet roken maar wel veel in rokerige ruimtes zijn (‘meeroken’) hebben een grotere kans op longkanker. Longkanker kan zelfs 20 jaar na stoppen met roken nog ontstaan. Ongeveer 15 van de 100 rokers krijgt longkanker.

Longkanker komt ook voor bij mensen die nooit gerookt hebben.
Bij hen spelen andere risicofactoren mogelijk een rol. Zoals:
#COPD
COPD is een chronische ontsteking van de luchtwegen. De ontsteking veroorzaakt schade aan het longweefsel. Het repareren van die schade gaat niet altijd goed. Dan kan er longkanker ontstaan. Meer informatie over COPD lees je op de website van het Longfonds: https://www.longfonds.nl/longziekten/copd .

# Luchtvervuiling
Bij luchtvervuiling en longkanker gaat het vooral om fijnstof. Fijnstof zit in uitlaatgassen. Iedereen krijgt wel in bepaalde mate met fijnstof te maken. Bij welke hoeveelheid fijnstof de kans op longkanker groter wordt, is nog niet bekend.

# Bepaalde chemische stoffen
In de bouw worden stoffen gebruikt die longkanker kunnen veroorzaken. Zoals radon, nikkel en arseen. Mensen die met deze stoffen werken en ook roken, lopen een extra groot risico op longkanker.

Ook asbest is een stof die kanker kan veroorzaken. Meestal gaat het dan om mesothelioom (asbestkanker). Mensen die met asbest hebben gewerkt, hebben ook een hoger risico op het krijgen van longkanker. Meer informatie over asbestkanker: https://www.kanker.nl/kankersoorten/mesothelioom/algemeen/wat-is-mesoth…

Mogelijk ten overvloede: uitgebreide informatie over longkanker vind je op https://www.kanker.nl/kankersoorten/longkanker/algemeen/wat-is-longkank…

Geeft dit antwoord op je vraag?

Met vriendelijke groet,

Petra
Publieksvoorlichter Erfocentrum

Laatst bewerkt: 21/11/2022 - 10:46