aanpassen dosering BCG i.v.m aanhoudende pijnklachten?

Vervolg op mijn vorige vraag, van 2 september 2021, die werd beantwoord door mw. Lelieveld.

Inmiddels is door de arts als pijnmedicatie voorgeschreven Diclofenac 100mg, in de ochtend en de avond  op de dag van de spoeling en Solifenacinesuccinaat Accord 5mg, 1 maal in de ochtend op de dag van de spoeling. Desondanks resteert nog steeds de brandende pijn in de plasbuis en enige pijn in de blaas, gedurende enkele dagen na de spoeling. 

Volgens sommigen uit het behandelteam heb ik de pijnklachten die zich normaliter  voordoen vanaf het tweede jaar van de spoelingen. En dat is dan vaak de reden voor hen die dat hebben om te stoppen met de behandeling en het verdere verloop te volgen via regelmatige cystoscopieën. Maar daar kan ik (nog) niets mee.

Ik heb uit een andere bron gehoord over een vermindering van de hoeveelheid BCG per spoeling. Zou dat soelaas kunnen bieden in mijn situatie?

Antwoord