informatie

Beste

Ik ben een laatstejaarsstudente van het middelbaar (in België). Ik schrijf een eindwerk over de begeleiding van kinderen die een ouder hebben die kanker heeft. Zelf heb ik in deze situatie gezeten enkele jaren geleden en ik heb jammer genoeg geen begeleiding gehad in dit proces. Mijn vraag is of er ergens concrete informatie te vinden is over hoe kinderen in Nederland vanuit het ziekenhuis al dan niet begeleid worden bij dit proces.

Met vriendelijke groeten
Lise

Antwoord

Beste Lise

Wat goed dat je vanuit je eigen ervaring je eindwerk over dit thema schrijft!

Wij hebben de indruk dat hulpverleners in en rond de ziekenhuizen de laatste jaren meer aandacht hebben voor kinderen met een vader of moeder met kanker. Er wordt vaker naar hen gevraagd en in sommige ziekenhuizen is informatiemateriaal voor handen in de vorm van brochures en/of koffertjes met boeken, spelmateriaal, knuffels, etc. Ook weten we dat kinderenen en jongeren  welkom zijn in het ziekenhuis en dat artsen,verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden bereid zijn om hun vragen te beantwoorden. Met regelmaat wordt er verwezen naar kanker.nl of naar kankerspoken.nl

Ook buiten de ziekenhuizen zien we in Nederland allerlei initiatieven ontstaan, waarvan de mogelijkheid tot vragen stellen op Kanker.nl er één is. Verder is er een landelijke dag voor kinderen met een vader of moer met kanker, kunnen kinderen en jongeren (soms) terecht in een van de psychosociale centra of inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, zijn er stichtingen zoals de stichting Bretels en is er de website kankerspoken.nl

Kortom: geen structurele begeleiding en waarschijnlijk nog steeds niet voldoende, maar wel meer mogelijkheden!

veel succes met je eindwerk en  vriendelijke groet, Nel Kleverlaan

Laatst bewerkt: 26/02/2020 - 09:14