Ella Visserman - Samen Beslissen

Ella Visserman presenteert

Ella Visserman is belangen­behartiger Samen Beslissen bij NFK. Ella benadrukt het belang van samen beslissen: "Wanneer je kanker hebt wil je de beste behandeling, daarbij kom je voor keuzes te staan. Jij kent jezelf het beste, zorg er daarom voor dat jij inspraak hebt in jouw behandeling. En beslis sámen met je zorgverlener!"

Samen Beslissen is een proces

Onthoud goed dat samen beslissen:

… een proces is en geen moment​

… kan bij ieder beslismoment​

… kan gedurende hele zorgproces​​

'Jij kent jezelf het beste, zorg daarom voor inspraak in jouw behandeling!'

Stappen​ van samen beslissen

De stappen die horen bij samen beslissen:

  1. Keuze​

  2. Opties met voor en nadelen​

  3. Voorkeuren​

  4. Beslissing (of uitstel)

Wat artsen denken dat patiënten willen, is vaak toch heel anders dan wat patiënten willen. Daarom is het goed om toch de behandeling met elkaar af te stemmen en in gesprek te blijven. 

Meggy Peters

Meggy Peters vertelt hoe zij zich tijdens haar gehele ziekteproces ondersteund voelde door haar zorgverleners. Vanwege veel pijn vond Meggy het moeilijk om een beslissing te maken over haar behandeling. Op een gegeven moment zag ze het leven zelfs niet meer zitten. Wat haar heel erg heeft geholpen is de steun en het begrip van de artsen hiervoor.  Er werd echt naar haar geluisterd. Ook kreeg Meggy extra bedenktijd, wat ze als zeer waardevol heeft ervaren. "Het was niet zo dat er werd gezegd  wat het beste was volgens de artsen, we hebben alles echt samen besproken en dat heeft mij gesterkt in mijn keuze."

Geen tijd?

Uit de zaal komt de vraag: wat moet je doen als je zorgverlener geen tijd heeft? Ella antwoordt: "dat is ook heel ingewikkeld en ik heb geen pasklaar antwoord. De praktijk is helaas weerbarstiger dan de theorie. Het is misschien slim om een ander moment te prikken. Durf hier ook om te vragen. Wij vinden dat een vast aanspreekpunt in het behandeltraject ook wenselijk is. Als dit niet lukt, kun je ook bij een patiëntenorganisatie informeren."

Kunnen artsen wel samen beslissen?

Internationaal scoren artsen vrij slecht als het gaat om samen beslissen, een score van ongeveer 20 op een schaal van 100. Nationaal ligt dit zo rond de 35 op een schaal van 100. De NFK heeft diverse projecten lopen en traint ook zorgverleners in gespreksvoering. Ella: "artsen denken dat ze al goede voorlichting geven, het is geen onwil. Zij hebben betere handvatten nodig en de NFK probeert die ook te geven.'

Animatie over samen beslissen

Onderstaande animatie uit de presentatie van Ella Visserman legt nog eens duidelijk uit hoe samen beslissen werkt. In hoeverre hebben jullie het gevoel een keuze hebben gehad in het ziekteproces? Laat hieronder een reactie achter. 

2 reacties

Dag ik las rondom keuzeproces met je arts doorlopen .best veel waardevolle tips in jullie samenvattingen. 

Alleen is er vaak sprake van ongelijkheid in kennis bij een complexe ziekte als kanker.zie dan maar eens alleen en onderbouwd je wensen en de juiste vragen over t voetlicht te krijgen 

 

 iemand af en toe  onafhankelijk van ziekenhuizen en standaardprotocollen  mee te nemen naar een gesprek gelijkwaardig aan de arts geschoold zou m.i een versterking positie patient kunnen zijn.voor welke belangenbehartiger patiënt zou dit een rol zijn om op te pakken? Behandelingen worden complexer en talrijkerdus t overzicht van de mogelijkheden ook en de kennis daarover wordt almaar meer en medisch technischer

terwijl bij geïnformeerd en gezamenlijk kunnen kiezen bij belangrijke en complexe o.w   soms wenselijk is m.i om er  een onafhankelijke gesprekspartner erbij te hebben dan wel te kunnen raadplegen om depatient te bieden een 

gezamenlijke beslissing te nemen op basis van .de juste vragen te stellen ook.voor mij zou dat niet elk gesprek nodig zijn  maar bij complexe o.w heb ik er soms wel behoefte aan en heeft t niets te maken met wantrouwen tegen je behandelaar welmet je eigen positie versterken m.i  groet van jeron

 

 

 

 

Laatst bewerkt: 02/10/2019 - 13:23