Zalig zijn de onwetenden

De diagnose “kanker” raakte mij als een mokerslag. Ik denk dat ik daarin niet alleen ben. De laatste tijd heb ik veel nagedacht over diagnoses, prognoses en de woorden die daarbij gebruikt worden. En realiseer ik mij dat ik meer weet dan me lief is.  

Dit onderwerp heeft voor mij verschillende facetten die uiteindelijk bij elkaar komen en die allemaal een rol spelen. Het handigst is om ze eerst allemaal te benoemen, en daarna aan elkaar te koppelen. Dat is de beste manier voor mij om mezelf duidelijk te maken. Ik geef vast de disclaimer dat de inhoud van deze blog controversieel kan zijn. Ik voel me hier gepassioneerd over en wil dit heel graag naar buiten brengen. Het is ook een lange blog. Oeps. 

Het eerste facet is dat ik nu, achteraf, kan zeggen dat ik door de diagnose tijdelijk – ik denk wel een jaar of zo – niet helemaal mezelf ben geweest. Ik zou zelfs kunnen zeggen dat ik bij tijd en wijle ontoerekeningsvatbaar was. Om in die staat te komen, was de diagnose uitgezaaide kanker al genoeg. Dat Roberto die diagnose ook kreeg, maakte het er niet beter op. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik toen in de overlevingsstand stond, en vooral heel acuut wilde weten wat er ging gebeuren en wat mijn kansen waren. Ging als een idioot op zoek naar studies, statistieken en informatie. Er werd wel gezegd: het zijn maar statistieken, maar omdat de grond onder mijn voeten vandaan werd geslagen, voelden die statistieken toen als mijn reddingsboei. Dus googelde ik tot ik erbij neerviel en vroeg ik bevestiging bij de arts. Maakte samenvattingen van studies, leerde de terminologie. Ik weet dat niet iedereen dit doet, maar dit was wel mijn primaire reactie. Mijn survival mode. 

Het tweede facet lijkt misschien uit de lucht te vallen, maar de relevantie zal blijken. Mijn specialisme binnen filosofie is taalfilosofie en dan met name de theorie die gaat over “taalhandelingen”.  Een taalhandeling is wanneer een uitspraak ook meteen een handeling is. Bijvoorbeeld wanneer je zegt “Ja” als je gaat trouwen, of wanneer je zegt “ik kom morgen naar je feestje”. Dan heb je een belofte gedaan en een belofte is een handeling. Met woorden kun je dus daadwerkelijk dingen doen. Denk ook aan een scheidsrechter. De bal kan fysiek buiten de lijnen zijn gegaan, als de scheidsrechter oordeelt: “In!” dan geldt dat oordeel. Onze uitspraken worden “dingen”. Welnu, in de spreekkamer bij de arts vinden ook taalhandelingen plaats. De arts vertelt: “u heeft kanker”. Dat is méér dan alleen een beschrijving van de fysieke stand van zaken. In mijn geval zat die kanker al een lange tijd te broeien voordat het gesprek plaatsvond, misschien zelfs al wel jaren. Maar met die woorden werd ik ineens patiënt. Dat de uiting komt van iemand met een witte jas, met de relevante kennis en ervaring, en dus autoriteit, is belangrijk. Wat je verteld wordt, wordt dan je eigen overtuiging. Toen je het nog niet wist, van die kanker, zat het er al wel. Je dacht alleen niet: “ik ben kankerpatiënt”. Die overtuiging komt pas nadat de verschillende (taal)handelingen (scans, bloedonderzoeken, uitslaggesprekken) hebben plaatsgevonden. 

Woorden zelf doen ook van alles. Het derde facet. Zolang ze bestaan, “verzamelen” ze alle betekenissen die ze in de loop van de tijd krijgen. Het woord “economie” bijvoorbeeld betekende bij Plato iets heel anders dan nu. Elk woord draagt alle sporen van de tijd in zich. Alle betekenissen die het ooit heeft gehad, blijven in het woord aanwezig. Dat kan verklaren waarom sommige woorden zo beladen zijn. Dat zijn ze niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Beladen met alles wat ze hebben betekend. Met de emoties die gepaard gaan met het uitspreken ervan. Het woord “kanker” is heel erg beladen, topzwaar. In het woord zit al het lijden, al het verdriet, alle pijn, alle wanhoop, alle sporen die het meedraagt uit het verleden. Ook bijvoorbeeld als scheldwoord. Dat zit er ook in. En vanwege al die betekenissen voelt het als een mokerslag. Je krijgt meteen ook al die ballast van betekenissen erbij. Dit is trouwens ook een belangrijk (in mijn ogen onderbelicht) onderdeel in maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld seksisme en discriminatie. Een woord is meer dan zomaar wat letters. 

Het vierde en laatste facet is het nocebo-effect. Dit is het tegenovergestelde van het bekendere placebo-effect. Placebo-effect kent iedereen wel: bij een studie krijgt een deel van de groep een “echt” medicijn, een ander deel een nepmedicijn. In de groep die het nepmedicijn krijgt, zijn vaak duidelijke verbeteringen te zien. Dat is niet anders te verklaren dan door het geloof of de overtuiging dat het medicijn werkt. Er is zelfs een studie gedaan met een nep chirurgische ingreep (alleen een incisie, geen echte ingreep). De groep die de nepoperatie kreeg, deed het veel beter dan degenen bij wie niets werd gedaan. Alleen al de gedachte dat er iets is weggehaald, werkte genezend. Het tegenovergestelde van placebo  is nocebo. Er is al vaak wetenschappelijk aangetoond dat als men bijwerkingen of pijn verwacht, deze ook worden ervaren. Wanneer bij een kleine handeling tegen de ene helft van de proefpersonen werd gezegd: “Dit kan even pijn doen”, en tegen de andere: “U voelt hier niks van”, kun je raden wat er gebeurt: diegenen die pijn verwachten, voelen dat ook vaker. Omdat het niet bepaald ethisch is om een nocebo-effect bewust op te wekken – met andere woorden, een studie opzetten om mensen bewust ziek te maken – is het lastig dit grondig te onderzoeken. Toch laten de beperkte studies die er zijn, in combinatie met de niet te ontkennen werking van placebo’s, zien dat wat iemand gelooft, ook daadwerkelijk een fysiek effect kan hebben.  

Dan nu de facetten aan elkaar rijgen. Ik neem mijn eigen geval als voorbeeld. Ik wilde dus alles weten en kreeg de inschatting: 50% kans om na vijf jaar nog in leven te zijn, 80% kans op recidief binnen twee jaar. Dit werd mij verteld door een zeer ervaren en deskundige arts die ik ook nog eens helemaal vertrouw. Een hele duidelijke taalhandeling met autoriteit. Dan kan deze overtuiging zich vastzetten in mijn (onder)bewuste. Aangezien wat je gelooft, een fysiek effect kan hebben (placebo/nocebo), KAN het dus zo zijn dat een dergelijke overtuiging bijdraagt aan wat er vervolgens fysiek gebeurt. Ik zeg niet dat het (altijd) zo is, maar als er zelfs maar een risico bestaat dat het zo kan werken, dan wil je toch niet met zo’n overtuiging rondlopen? Alle woorden verbonden met kanker, prognose, diagnose, overleving, uitzaaiing, recidief, pallitatief, terminaal, zijn van zichzelf al zeer beladen door alle sporen die deze woorden in de loop der tijd op zich hebben geladen. Ze doen echt iets met mensen, laten met hun sporen diepe sporen na. 

“Ja”, zeggen sommige mensen dan, “maar feiten moet je niet ontkennen.” Maar wat nu als juist het geloof in die feiten, meewerkt om ze werkelijkheid te maken? Bij Roberto zag ik dat hij nog lang vrij goed was. Maar op het moment dat hij zeker wist dat hij terminaal was en er niks meer mogelijk was, holde, nee sprintte hij achteruit. En hoeveel mensen blijven niet tegen alle verwachtingen in nog in leven omdat ze nog wachten op de zus uit Australië of de komst van een kleinkind? Vlak de geest nooit uit, die is in staat tot wonderen.  

Of mensen zeggen: “De patiënt moet gezamenlijk met de arts beslissen, daar heb je informatie voor nodig.” Daar zit veel waarheid in. Immers: jij kent je eigen lichaam beter dan een arts, want jij woont er 24/7 in. En toch, als ik naar mezelf kijk, zeg ik: ik was echt niet in staat om op dat moment beslissingen te nemen voor de rest van mijn leven. Ik leek mezelf, maar was dat niet. Of misschien ben ik nu mezelf en was dat toen niet. Waar het om gaat, is dat je dingen die je weet, niet meer kunt “ont-weten”. Wees voorzichtig met wat je wilt weten. Zalig zijn de onwetenden. 

Achteraf heb ik spijt dat ik in mijn labiele overlevingsstand alle statistische percentages heb gevraagd. Want hoewel ik weet dat ik geen statistiek ben, is het leven met of wissen van zo’n overtuiging veel lastiger dan het gewoon niet weten. Ik denk ook dat hier een taak ligt voor de artsen. Bij mensen zoals ik, die alles tot twee decimalen na de komma willen weten, zou een eenvoudige vraag gesteld kunnen worden. “Stel, we behandelen je en het gaat goed. Stel dat het lukt om de kanker weg te snijden en je verdraagt de chemo goed. Daarna moet je weer verder met je leven. Weet je zeker dat je dan wilt rondlopen met de kennis van die percentages? De ervaring leert dat dit best lastig kan zijn. Zullen we ons voor nu richten op wat we nu kunnen doen?”  

Ik kan niet spreken voor palliatieve lotgenoten, maar ik heb wel van enkelen van hen gehoord dat die voorspellingen over “hoe lang nog” heel vaak als een last gezien worden. Niet alleen als het korter blijkt te zijn; ook als iemand nog (heel) lang na de opgegeven prognostische leeftijd in leven blijft. Ik vraag me dus steeds vaker af waarom er nog pessimistische prognoses worden afgegeven. Vooral wanneer je in aanmerking neemt dat je met die taalhandelingen mogelijk een nocebo-effect sorteert. Ik realiseer me dat ik hiermee impliciet ook kritiek lever op de uitgebreide informatie hier op kanker.nl. Ik begrijp ook hoe dat gekomen is. In die overlevingsstand gaan mensen zelf zoeken, en dan denken veel artsen en andere zorgmedewerkers dat het beter is dat er een plek is waar de juiste informatie te vinden is, dan een zee aan slechte informatie. Ik betwist dat. Als die “slechte” informatie van het internet komt, en dus ook makkelijk niet waar kan zijn, heeft zij als taalhandeling minder impact en dus ook minder nocebo risico dan door autoriteiten goedgekeurde informatie over de dodelijkheid van de ziekte. Ik pleit voor veel meer terughoudendheid als het gaat om prognoses. Help de patiënt om ook in onzekerheid te kunnen leven, als dat behulpzaam kan zijn voor een hogere kwaliteit van leven of zelfs herstel. Onzekerheid is een kenmerk van het leven; controle is een illusie. 

Waar ik het nog meest aan heb, is hoop. Zelfs als dat “valse” hoop blijkt te zijn. Want leven met geloof en hoop is een stuk leuker. Hoop dat je het lang genoeg volhoudt tot er nieuwe behandelingen gevonden worden, of dat je de volgende winter mag meemaken. Wanneer ik met hoop en geloof leef, heb ik het in elk geval tot een mogelijk volgend slecht-nieuwsgesprek fijner gehad dan wanneer ik steeds met angst en doemscenario’s heb rondgelopen. Dat lijkt me enorme winst, vooral als die voorraad jaren uiteindelijk niet groot blijkt te zijn.

Ik zal niet net doen of het makkelijk is. In februari was voor de tweede keer Roberto’s geboortedag zonder dat hij er zelf bij was. Ik merk dat de dag zelf niet zozeer iets met me doet, maar vooral de aanloop ernaartoe. Ik ben dan een beetje “wiebelig” in mijn emoties. Ik heb in de afgelopen twee jaar geleerd om die emoties zoveel mogelijk toe te laten, omdat ze dan ook weer verdwijnen. Ik heb ze ook vaak geprobeerd weg te duwen en dan komen ze onherroepelijk weer terug. Net een boemerang. Pas als ik ze doormaak, gaan ze door me heen en kan ik ze loslaten. In april werd ik zelf weer een jaartje ouder. Wat een verschil met vorig jaar! Ik heb echt een fijne dag gehad. Waar ik vorig jaar blij was dat ik de dag was doorgekomen, heb ik het nu gevierd. Eerst een fijn terrasje met een vriendin die hopelijk snel zal bevallen van haar eerste zoon en daarna mee uit eten genomen door mijn vriendin M. die met het restaurant had geregeld dat er voor me werd gezongen en dat ik een prachtig dessertbord kreeg. Zo lief. En dan nog de kaartjes, appjes, bloemen van mijn schoonmoeder, telefoontjes en een tasje aan de deur met een cadeautje van vriendin E. Het was echt een fijne dag. Ik voelde me gezien en geliefd.

Ondertussen voel ik me fysiek goed. Ik ben echt fit. Ik heb wel een plek in mijn onderbuik waar ik regelmatig last van heb. Ik voel het vooral als ik in beweging ben (lopen bijvoorbeeld). Ik ben er in januari voor bij de gynaecoloog geweest. Die kon niks zien op de echo, maar het zit ook op een plek bij de lies die met de echo niet zo goed in beeld kan worden gebracht. De gynaecoloog zei dat ik na zes weken kon terugkomen als het niet weg was, maar ik ben niet meer gegaan. Het is namelijk niet erger geworden maar blijft ongeveer hetzelfde. Ik ga ervan uit dat als het kanker zou zijn, het wel erger zou worden. Maar het blijft stabiel. Dus wil ik er niks mee doen, behalve het een beetje in de gaten houden.

Verder werk ik nog steeds als vrijwilliger. Zo was ik gisteravond nog gastvrouw bij een bijeenkomst voor vrouwen met gynaecologische kankers in het LUMC. Ook mijn taallessen lopen door. Ik ga vaak naar buiten, lekker wandelen en fietsen. En ik heb bijna elke dag wel een afspraak met vrienden, familie of goede kennissen. Vorige week ben ik begonnen met iets wat ik vaker wil doen, namelijk een duik in koud water. Ik ga samen met mijn overbuurvrouw E. die dat al veel langer doet. Vorige week was het water acht graden, brrr. Maar wel in één keer doorgelopen en plons. Naaldjes in mijn huid, en het gevoel dat je erna hebt! Heerlijk. Hoewel ik dus nog niet weer aan de slag ben bij de universiteit, verveel ik me niet. Ik heb eigenlijk nooit tijd over, aan het einde van de dag ga ik altijd te laat naar bed omdat er nog van alles te doen is.

Volgens mij is dit mijn langste blog ooit, chapeau voor degenen die het tot hier gered hebben. Bedankt voor het lezen ook. Tot de volgende!

Liefs, Mirjam

  

51 reacties

Gelukt! En dat lukt mij niet bij veel lange blogs. Zegt dus wat over de inhoud.

Laatst bewerkt: 15/04/2023 - 19:59

Mijn lijfspreuk is al jaren “Alles weten maakt niet gelukkig “. Maar wat ben ik blij dat ik, nadat het zo mis ging met chemo. Zoveel gedaan heb met zelfstudie. De wetenschappelijke termen eigen heb gemaakt. En bij de 2n opinion goed beslagen ten ijs kwam. En daardoor doelgericht om een therapie vroeg. Anders had ik nu niet meer geleefd. Maar wat je zegt in veel gevallen geld “Alles weten maakt niet gelukkig “.

Gr Helma 🌸.

Laatst bewerkt: 15/04/2023 - 06:40

Hoi Helma, 

Tuurlijk snap ik dat je soms kennis nodig hebt om te kunnen kiezen. Bijvoorbeeld tussen twee behandelingen, of als je met een studie wilt meedoen. Ik heb het echt over de "sterfinformatie", hoe lang je nog hebt, hoe groot de kans is dat je er na een X-aantal jaren nog bent. Die voegt niets toe en kan wel iets wegnemen. 
Mooi motto van jou, en Socrates zou nog wat toevoegen. Alles weten maakt niet gelukkig, en is niet eens mogelijk. 
En wie wordt er nou gelukkig van een streven dat onhaalbaar is? ;-)
Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 21:11

Hey Mirjam,

Mooi citaat haal je aan van socrates; all I know is that I know nothing

Ik moet leren mijn spontane reacties voor me te houden. En beter nadenken hoe ik dat juist omschrijf.

Na het lezen van je heldere blog. Was ik in gedachten terug bij mijn moeder die 30 jaar geleden zeer agressieve borstkanker kreeg. Ze kreeg van de artsen nog 5 maanden. Ik heb mogen aanschouwen wat dat met je doet wanneer je, je realiseert dat je nog maar kort hier op deze planeet te gast bent. Mams verzwakte nam ook nog behandelingen chemo’s bestralingen. En probeerde daar waar kon te genieten. Optimaal te genieten, al was het van het vogel-gekwetter pikkend aan het vetbolletje in haar tuintje. Na 5 maanden werd het een sport voor haar. Het is mijn leven en ik bepaal, niet de Artsen met hun 5 maanden. Ze heeft nog 2 jaar geleefd. En is via euthanasie vredig gestorven 60 jaar jong. 

Maar ik heb ook de angst, de euforie, het ongeloof, de impact, de pijn, de onmacht, het verdriet en de liefde gezien.

Naar het pad van het onvermijdelijke…

Ik denk wat voor een ieder geld die de diagnose ongeneeslijke ziek(palliatief) krijgt betekend; Het (lange) afscheid is begonnen…..! En als je dan de kunst verstaat ook te kunnen genieten. Dan wordt die wandeling een stuk aangenamer. En heb je ook nog zoveel te geven.

Nadat ikzelf gediagnosticeerd werd. Nu 1 jaar geleden. Gevorderde Longkanker stadium 3a. En het bij de eerste chemo zo mis ging. Ik via zelfstudie uitkwam op immunotherapie. Heb ik bewust de keuze gemaakt van curatief naar palliatief. 

En euforie het wonder geschiedde na 2 kuren halveerde de kanker en na 5 kuren verdwenen. Het was een feestje, haha dood wegwezen jij! 

Vandaag een mokerslag, tumormarker is van 15 naar 385 gegaan! Wachten op plekje voor scan wachtlijsten ook in Avl. Ik hoop niet te lang. 5 dagen na scan krijg ik uitslag. En ik realiseer me ineens weer “Het lange afscheid is een jaar geleden al begonnen”. Maar voor de afgelopen 9 maanden gold.  “Alles weten maakt niet gelukkig”😉.

Ik kan het niet, stuk zijn! Dan is het genoeg geweest.

Geniet Mirjam, “doe je ding” 😘.

Laatst bewerkt: 18/04/2023 - 01:37

Lieve Helma,

Ik zie je reactie nu pas. Ten eerste, #STOM dat je tumormarker is gestegen. En is er een wachtlijst voor een scan?! Jeetje. En zo naar voor je dat je nu weer die hele medische santenkraam moet verdragen.

Het is heel mooi gezegd van jou. En prognose met genoemde tijd is inderdaad afscheid nemen. Actief. Als je er dieper over nadenkt, kun je misschien ook wel zeggen: leven is afscheid nemen. Elke dag. Alleen met een prognose doe je dat bewust.

Geeft het jou ook kracht, om het zo te zien? Helpt het je?

Liefs, Mirjam 

Laatst bewerkt: 26/04/2023 - 10:10

Ik voel me aangesproken en geraakt door je schrijven, want lees er veel herkenning in.
Beiden ziek. Je levensmaatje overleden. Door angst alle informatie tot het naadje uitpluizen.


De copingsstijlen van mijn man en ik zijn zo verschillend.
Ik ben als het ware al een begrafenis aan het regelen en hij leeft met de dag en wil vooral door doen wat hem rust geeft. En daar tussenin probeer je elkaar te vinden.
Je beschrijft doordacht. Vanaf het begin van de prognose werd het zwart voor mijn ogen en hij had zoiets van; ik overleef dit. Wat niet weet, wat niet voelt, wat niet deert.
En vandaag schijnt het zonnetje en gaan we er beiden een mooie dag van maken.

Je hebt een soort van evenwicht en vertrouwen gevonden. Je beweegt en leeft met wat er is en hebt daarin rust gevonden.

Dank je wel voor dit mooie schrijven.

Laatst bewerkt: 15/04/2023 - 08:15

Dank je voor je mooie reactie, Catalina. Copingstijlen kunnen inderdaad erg verschillen. Je kunt je zo voorstellen dat mijn man en ik tegen het einde van zijn leven de vreemdste gesprekken hadden. Voor wie het erger was, bijvoorbeeld. En ik denk dat de copingstijl ook kan veranderen gedurende het ziekteproces, en, als je het geluk hebt (en de overtuiging) dat er voor jou ook een "na" het ziekteproces is, ook daarna nog. Dat is bij mij in elk geval wel gebeurd. Je zegt het mooi, het is nu een soort van evenwicht. Uiteraard kan ik ook uit balans raken, maar er zijn wel fundamentele dingen in mijn leven veranderd die maken dat ik anders tegen het leven aankijk. 

Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 21:15

Wat een prachtige blog. Ik vind zoveel herkenning in wat je schrijft en was al geboeid door je eerdere blogs. Ik ben zelf nu bezig met coaching om te werken aan een sterkere mindset, om weer vertrouwen te krijgen in mijn lijf en in het leven. Daarin gaat het ook vaak over de kracht van woorden en het placebo en nocebo effect. Toen ik net de diagnose kreeg zei ik tegen mijn behandelaren dat ik niks wilde horen over statistieken, dat ik alleen wilde horen wat er te doen is aan de ziekte. Kort daarna kreeg ik een map mee waarop op pagina 1 de overlevingskansen geschreven stonden. Dat stomme percentage blijft maar door mijn hoofd spoken. Ik vraag me af of behandelaren de verplichting hebben om al die informatie mee te geven, inclusief welke bijwerkingen je zou kunnen ervaren (zodat je geheel geïnformeerd toestemming geeft voor je behandeling). Ik denk dat het idd veel mooier zou zijn als ze vragen of je die informatie wel wilt hebben en heel bewust omgaan met het idee dat je je fysieke werkelijkheid ook kunt beïnvloeden met de kracht van je geest. 

 

Laatst bewerkt: 15/04/2023 - 08:33

Lieve watgebeurtmenu, ik las in jouw blog van 1 maart heel veel overeenkomsten. Zoals keuzes maken uit liefde, niet uit angst; leren leven met onzekerheid. 
Er zijn niet echt verplichtingen maar wel richtlijnen en die werken eigenlijk ook als een soort verplichting. En er is een wet die eist dat bijwerkingen van geneesmiddelen worden genoemd. Maar wetten kunnen veranderen... niet gemakkelijk, maar het kán wel. Het is zo krom. Je maakt een geneesmiddel omdat je mensen beter wilt maken (laten we even de optimistische invalshoek kiezen, niet die van de farmaceuten die geld willen verdienen). En vervolgens ga je ze informeren over de bijwerkingen, waarmee je de kans dat die bijwerkingen optreden, (mogelijk) vergroot. Dat is toch onzinnig?
Ik vind het naar voor je dat je ondanks je weigering toch met je percentages bent geconfronteerd. Ik herken de moeilijkheid van het loslaten ervan. 
Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 21:26

Geweldig “artikel”, veel herkenning. Je geeft een mooie beschrijving van wat er ook vaak door mijn gedachten  spookt. 

Laatst bewerkt: 15/04/2023 - 09:07

Wat een geweldige blog Mirjam. Ik heb nog nooit zo mooi omschreven zien worden waarom woorden ertoe doen.

Zelf heb ik een dubbeldiagnose, endeldarm- en borstkanker, maar vanaf het begin heb ik tegen mijn behandelaren gezegd dat ik geen prognoses wil weten. Ondanks dat ik een informatiejunk ben, wil ik hierover niets opzoeken. Ik ben palliatief en of ik nu 10% of 50% kans heb een bepaalde periode te overleven: ik weet toch niet bij welke groep ik hoor. Ik ben Monique, geen statistiek! Toevallig gisteren weer goede scanuitslag gehad en ga ik weer verder in het vertrouwen dat ik nog jaren goed ga op de huidige therapieen en behandelingen.

Liefs, Monique 

Laatst bewerkt: 15/04/2023 - 09:13

Ik moest hardop lachen om je rijmpje, "Ik ben Monique, geen statistiek!" Geweldig. Fijn van je goede scanuitslag! Wel bijzonder dat je als informatiejunk deze keuze hebt gemaakt. Ik wilde dat ik je voorbeeld had gevolgd ;-)

Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 21:28

Hoi Marjan,

Ik heb sommige stukken wel even twee keer moeten lezen, maar geboeid tot het eind!

Veel dingen herken ik wel, maar toch vind ik het ook wel fijn om juist bepaalde dingen wel als niet te weten. Daarbij blijft dan wel altijd een stemmetje in mijn hoofd die zegt: maar misschien ben ik toch een uitzondering op het verhaal.🙂 Zo maar uitgaan van statistieken doen we ook hier niet zo maar, in een hoop dingen hebben we inmiddels wel de ervaring opgedaan dat het vaak ook anders kan lopen.

Fijn zonnig weekend voor nu!

liefs Bianca

 

Laatst bewerkt: 15/04/2023 - 10:09

Lieve Bianca,

Ik denk zolang je dat stemmetje hebt, je de informatie niet opneemt als overtuiging. Volgens mij ontstaat de "schade" als wat er gezegd wordt, als waarheid wordt aangenomen en wordt geïnternaliseerd... en je hebt gelijk, het loopt vaak (meestal?) anders dan je verwacht.

Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 21:30

Allereerst fijn om weer een blog van je te mogen lezen en wat voor blog.

Een heel epistel, ik zal het nogmaals lezen om het te laten beklijven.

Kus Marieke 

Laatst bewerkt: 15/04/2023 - 10:46

Lieve Mirjam,

Wat een goede blog! Filosofisch bijna. Ik herken heel veel in jouw verhaal. Het alles willen weten, lezen, opzoeken. Het voelde of ik op die manier min of meer zelf controle kon houden. Toen ik de diagnose kreeg werd mij verteld dat ik niet meer beter kon worden.  Midden in de eerste reeks chemokuren vroeg ik aan mijn toenmalige (jonge ) oncoloog hoe ze mijn levensverwachting inshatte. " U moet denken aan een jaar" zei ze. Vanaf dat moment stond alles in het teken van ' het laatste jaar'. Zelfs toen alle behandelingen aansloegen, en de gynaecoloog me vertelde dat, op dat moment, de behandeling zelfs als curatief mocht worden gezien, bleven deze' definitieve 'woorden me in de weg zitten. Het heeft heel lang, jaren, geduurd voor ik dat gevoel een beetje kwijt was. Ik heb me regelmatig afgevraagd of het anders was geweest als ik het niet gevraagd had. Of als het antwoord was geweest dat er statistieken zijn, maar dat statistieken niets zeggen over jouw persoonlijke situatie. Wel benoemen, maar geen termijn zeggen. Geen valse hoop geven, maar ook geen hoop ontnemen. Verhalen van mensen die tegen alle statistieken in nog heel lang leven, geven hoop. Ik mag mezelf ook als zo' n levend strohalmpje beschouwen. Ik trok mezelf ook op aan zulke voorbeelden. Een reactie die ik ooit kreeg was: "dank je wel dat je nog leeft'.

Beetje lange reactie geworden. Maar was ook een lange blog. 😉

Liefs Lenneke

Laatst bewerkt: 15/04/2023 - 23:17

Lieve Lenneke,

Ik heb ook aan jou gedacht toen ik deze blog schreef. Wanneer artsen je zulke informatie geven, neem je die informatie voor waar aan. En richt je je leven ernaar in. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat gevoel in de loop der tijd kwijt bent geraakt, misschien kun je mij dat een keer vertellen wanneer we elkaar weer zien. 

Precies wat jij zegt: hoop is het allerbelangrijkst. Nooit hoop ontnemen. En die reactie die je kreeg, die begrijp ik heel goed. Want jij fungeert nu als voorbeeld van hoe het ook kan. 

Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 21:34

Prachtig Mimpie (weet best dat je Mirjam heet maar vind dit zo'n leuke naam), hoe je je verhaal zo duidelijk uiteenzet. Ook veel herkenning hier. Heb ook zitten twijfelen of ik mijn arts zou vragen hoe "ik het doe". Maar ook besloten dat ik het niet hoef te weten. Ik leef gelukkig gelukkig (nee geen typfout) in het nu. 

Fijn weer van je te horen!

Laatst bewerkt: 15/04/2023 - 19:17

Lieve Simone,

Ik wilde dat ik ook jouw keuze had gemaakt! Aan de andere kant: het lukt me nu gelukkig ook heel vaak om gelukkig in het nu te leven. ;-)

Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 21:35

Zo blij en opgelucht dat ik je blog nog eens kon lezen.

Ik vind het prachtig uitgelegd.  

Veel liefs uit België

Anne

Laatst bewerkt: 16/04/2023 - 15:59

     

 Lieve Mirjam

Dit is de eerste keer dat ik reageer op je blog, ik heb je van de week gelezen voor de eerste keer, dat lukte niet in een keer hoor ! Wat heb ik een bewondering voor jou en wat ben je een sterke stoere vrouw ,wat jij allemaal mee maakt en nog door moet maken is niet niks. 
De manier waarop je dit doet maakt mij stil . Ik heb zoveel respect voor je. Er is zoveel herkenning te lezen in je blogs , teveel om op te noemen en ze maken dat ik mij begrepen voel . En de liefde die jij voelt voor Roberto , meisje , wat een geluk dat je dat heb mogen meemaken. En ik weet zeker dat je toen je in je bedje lag , hij bij je was , wilde zijn om je te steunen. De herinneringen die jullie samen heb kunnen maken zullen ervoor zorgen dat je je soms weer een beetje happy kan voelen hoop ik. Ik weet wat het is om een dierbaar persoon zo te moeten missen. In 2020 heb ik afscheid moeten nemen van mijn dochter 51jaar  en kleindochter 21 jaar . Iedere feestdag, verjaardag is moeilijk en plekjes geven , dat kan ik niet. Ik begrijp dus je verdriet en geef jezelf al de tijd om te rouwen .Toen ikzelf n 2021 borstkanker kreeg vond ik dat zoooo oneerlijk, op deze site vind ik veel kracht en liefde , ik reageer niet zoveel . Maar bij jou kon ik het niet laten . Ik stuur jou heel veel 🥰 en kracht en een dikke knuffel .🥰💋😘

liefs Nell

ps. Geen idee waarom de letters zo klein zijn .

Laatst bewerkt: 16/04/2023 - 16:25

Lieve Nell,

Ik voel me vereerd! 

Ik kreeg (en krijg nu weer) tranen in mijn ogen bij wat je schrijft over mijn geluk. Ik realiseer me dat zo goed. Ik heb 27 jaar gekregen met de grote liefde van mijn leven. Dat heb ik gehad. En daar ben ik zo, zo dankbaar voor. 

Wat een verdriet, je dochter en kleindochter verliezen. Mijn schoonmoeder zegt vaak tegen me dat het is alsof er een stuk van haar zelf dood is, nu haar zoon er niet meer is. Het is tegennatuurlijk, een kind verliezen. En dan zo'n jonge vrouw, je kleindochter. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb zelf geen kinderen dus wil niet doen alsof ik weet wat je voelt. Daarom noemde ik ook dat van mijn schoonmoeder. 

Wat ik wel herken is de onzin van "plekjes geven". "Verwerken", ook zo'n kolder. Zulke verliezen blijven altijd bij je. Hooguit wen je eraan, en als je er echt aan gewend bent, kun je ook weer mooie dingen in het leven zien, zingen, lachen, dansen en genieten. Maar het verlies blijft en het verdriet blijft. Schuift alleen steeds vaker en verder naar de achtergrond. 

Veel sterkte met je eigen traject en dank je wel voor je reactie.

Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 21:42

Lieve Mimpie 

Ik heb deze meerdere keren gelezen en kan alleen maar zeggen jij verwoordt op een perfecte wijze wat velen hier voelen en denken ,een zeer indringend blog wat ik ademloos heb gelezen en veel waarheden bevat zo niet alle waar jullie hier mee te maken hebben gekregen of nog 

dikke knuff liefs hes xxx

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 11:21

Lieve Hes, dank je wel voor je mooie reactie. Ik hoop dat het naar omstandigheden goed met jou gaat. 

Veel liefs, dikke knuffel, Mirjam

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 21:44

Wauw ik heb je blog zeker helemaal uitgelezen. Wat een respect heb ik voor je. Al zoveel doorstaan, maar gelukkig toch weer het beste uit je leven halen zien te halen. Het gemis en verdriet om je man ook door deze nare ziekte zal enorm zijn. 

Wat een enge rollercoaster zeg.maar hoe jij alles beschrijft kan ik me goed in vinden. Zolang er hoop is, is er leven zeg ik altijd en het is maar goed dat we niet precies weten hoe ons proces gaat verlopen. Genieten zolang het kan , zeker ook van kleine dingen. Fijn dat je dit jaar een leuke verjaardag hebt gehad en lieve mensen om je heen hebt. Dat geeft zoveel kracht he. Succes met alles en super dat je je nu fit voelt en veel kunt ondernemen. Carpe diem en zelf je slingers op blijven hangen hoor, hoe moeilijk dat soms ook zal zijn

 Liefs Carla  xxx

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 13:10

Lieve Carla,

Zonder slingers is er niks aan. En volgens mij zijn de kleinste dingen juist groots in hun genietvermogen. Ik ben zelf inderdaad ook blij met die fitheid. Ja, af en toe spierpijn of wat dingetjes hier en daar, maar daar loop ik gewoon doorheen hoor. Iets met pakken en daar niet bij neer willen zitten. 

Blij voor jou dat je scan-uitslag goed was en je waarschijnlijk weer een volgende stap kunt zetten! 

Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 21:47

Hahaha, het vuur, jouw vuur spat er van af. Je maakt wat los lieve Mirjam!

Ik geloof dat ik het ergens een keer ook in een blog heb geschreven. In mijn boek in ieder geval wel. Dat wonderen bestaan en ik er wellicht eentje heb meegemaakt. 

Krijsen kon ik alleen nog maar. Van zo veel te veel pijn en pure narigheid. Na 4 weken ziekenhuis mocht ik naar huis, maar ik krijste nog steeds. Kon letterlijk niets. Niet zelf uit bed. Niet zelf staan. Niet eens zelf gaan zitten. Niets. Ruud zei "Jullie mogen haar brengen, maar ik doe de deur niet open. Wat moet zij thuis?" Ik 'eiste' een nieuwe MRI. Ik was er al die tijd van overtuigd dat ze die verkeerd gelezen hadden; ik was er achterstevoren ingegaan (licht claustrofobisch). Mijn grootste Kahlerhaard zit links en niet rechts waar ik niks voel.
En ja, het antwoord kwam naar me toe gerend met de ambulancebroeders er al achter aan. Spoedbestraling. NU. Mijn gekrijs in Eindhoven was beslist in Helmond te horen. De aardige arts was zo lief me te vertellen dat het effect van deze (maximaal mogelijke) bestraling na ongeveer 3 weken merkbaar zou zijn. Ooit had hij iemand meegemaakt die na 10 dagen al merkte dat het werkte.
???
Nou, dáár heb ik niks aan! 
Ik word gék van die pijn!
Het moet NU werken.
NU.
Het gáát NU werken.
NU!

's Nachts vroeg mijn buurman in het ziekenhuis wat ik ging doen. Nou, naar het toilet ging ik. Toen ik daar was, kwamen twee zusters naar binnen gestormd. Buurman had gebeld. Wat ik deed. Nou...uh... ik moest plassen...?? Pas toen realiseerde ik me dat de bestraling NU had gewerkt. NU! Minder dan 10 uur eerder kon ik niet eens zelf mijn slip naar beneden, laat staan uit bed, lopen met mn rollator, gaan zitten. Iets wat absoluut niet kon, kon toch. Bestraling had gewerkt. 

Dikke knuffels lieverd! 
xxxxxx Hebe

Laatst bewerkt: 17/04/2023 - 22:25

Wat ben jij ook door een diep dal gegaan, maar gelukkig er weer uit geklommen zeg! Vreselijk zoveel pijn dat je zelf niets kunt. Bewegen is al niet te doen. Ik heb het na een bloeding van een leverpunctie gehad. Ik had de huisarts al gemaild om een scan arts voor de euthanasie te laten komen. Ik werd in het Erasmus gewoon naar huis gestuurd met die pijn. Plak maar een hogere fentanyl pleister zei de oncoloog. Ik heb zowel in het LUMC en het Erasmus ervaren dat ze met pijn als je palliatief bent niet veel doen. De huisarts schreef toen prednison voor en jeetje na een dag kon ik mijn lichaam weer een beetje bewegen zonder de hele tijd auw auw auw te roepen. De bloeding drukte tegen het leverkapsel blijkbaar. Wat een opluchting dat die pijn weer weg was na een klein weekje. Heerlijk om dan weer zelf naar het toilet te kunnen haha. We moeten voor onszelf op blijven komen ! Liefs Carla

Laatst bewerkt: 18/04/2023 - 07:37

Ik had al 4 weken gillen thuis achter de rug voordat de huisarts inzag dat het waarschijnlijk toch geen zweepslag in mijn tussenribspieren was en een verrekking van mijn grote beenzenuw... en ik in het ziekenhuis belandde.
Op dat moment kon ik letterlijk niets meer dan krijsen. En toch bleven ze 4 weken lang nog volhouden dat mijn grote Kahlerhaard in mijn rechterheup zat waar ik niets voelde. Wat ik dan links had? Sja.. ?? Geen idee? Een enorme Kahlerhaard dus. Naast een grote in mijn rechterbovenarm en schouder, 7 gebroken ribben en 1 rib die vrijwel weggevreten was. Hoezo mevrouw kan naar huis?

Dus vandaar een spoedbestraling toen ze eindelijk inzagen wat 4 weken daarvoor al duidelijk was. Je kon me niet eens aanraken dan krijste ik al... 

xxx Hebe

Laatst bewerkt: 23/04/2023 - 16:51

Heftig zeg! Wat een nare tijd. Gelukkig is die weer voorbij! Des te meer genieten van alles. Maar dat hoef ik jou vast niet te vertellen ☺

Laatst bewerkt: 24/04/2023 - 15:59

Lieve Hebe, het klinkt alsof jij dit hebt gemanifesteerd met de kracht van je geest. Van spoedbestraling had ik overigens nog nooit gehoord. Mooie anekdote en zo passend bij het blog. Dank je wel. Jij komt altijd met zulke mooie woorden. Ik zat wat oudere blogs te lezen en dus ook je oudere reacties (ook die van ViooltjeM trouwens, altijd zo prachtig). Wat een licht verspreid jij.

Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 18/04/2023 - 23:25

Och lieve jij!

Ik was al licht in tranen om het 'hervoelen' van hetgeen ik Carla schreef. Zo dramatisch dat dat heeft kunnen gebeuren! Dat vind ik nog steeds. 
Dan zeg jij me zulk ontroerend lieve mooie woorden!
Slik, slik, en ik pak de doos van Frie er maar weer bij!
En dankjewel dat je dit vindt en zegt xxxxx!

De ernst was groot, héél groot bij mij. Het rammelde van de breuken bij mij binnen en mijn heup was al 'verzakt' en vrijwel door. Als dat was gebeurd, was de schade waarschijnlijk onherstelbaar geweest. Nu blijft het een (erg) zwakke plek, maar kan ik er op hard zitten en staan na weer alles mee.
Het verbaasde mij niet echt toen verpleegkundige en ambulancebroeders binnen 'renden' en al 'doende' aangaven dat ik voor een spoedbestraling naar Eindhoven moest. Alles werd daar al voor mij voorbereid. De nood was heel hoog. 

Knufs van mij xxxxx

Laatst bewerkt: 23/04/2023 - 17:02

Prachtige blog en wat kun je het goed verwoorden!

Tussen mij en mede-palliatieven hier vaker aan de orde geweest: waarom niet wat meer hoop geven? Mijn arts zei: ik denk niet dat ik je kan genezen, maar ik ga m'n best doen voor zo lang mogelijk goed leven. Dat was voldoende. Ik reken nergens op en dan is alles mooi meegenomen.

Zalig zijn de onwetenden, roerend mee eens. Al vind ik het wèl weer goed dat de juiste informatie te vinden is voor mensen die dat nodig denken te hebben. 

XXX

Laatst bewerkt: 18/04/2023 - 14:29

Lieve Frie,

Het lijkt alsof niet kunnen genezen in de geneeskunde gelijk staat aan geen hoop kunnen geven. Terwijl er altijd wonderen bestaan. Ik heb een vriend die al bijna 10 jaar een glioblastoom (agressieve hersentumor) overleeft. 2013 diagnose, 2016 recidief, en still standing. En fit & gezond. 

Ik vind het ook gelden bij niet-palliatief maar slechte prognoses, zoals bij mij. Geef juist dan die hoop. Misschien draagt die bij aan de genezing.

Informatie beschikbaar: zeker, is ook belangrijk. Maar prognoses, dat vind ik echt een heel ander ding.

Liefs, 

Mirjam

Laatst bewerkt: 18/04/2023 - 23:30

Prognoses, die worden je wel aangedragen als je in het begin alles googled. Vijfjaarsoverleving, tienjaarsoverleving, waar val IK onder? Al vrij snel kwam de diagnose: Dit kunnen we niet genezen. En dan ben je in ene palliatief, want je gaat er dood aan. Niet met. Had ik het liever niet geweten? Dan was ik er toch wel achter gekomen. Zoveel behandelingen zijn er niet. In principe twee hormoonkuren en twee chemo's. En dan als laatste lutetium, als dat beschikbaar is.

Gelukkig ben ik van veel dingen nog wel onwetend.

Laatst bewerkt: 18/04/2023 - 23:42

Ben ik eigenwijs, als ik denk dat het beter zou zijn om veel terughoudender te zijn met die prognoses? Zowel offline als online. Ze zijn zo niet-helpend. Wat schiet iemand er nou mee op? Zoals jij het zo mooi zegt: als je het niet weet, kom je er uiteindelijk ook wel achter. Die kan zo op een tegeltje. Van Cruijff.

Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 19/04/2023 - 00:04

Dan nog, Zweef. Ik wist ook wel dat m'n prognose slecht was, maar de longarts was monter en er waren nieuwe ontwikkelingen. Precies net 2 mogelijke behandelingen ipv eentje. Inmiddels zijn we bijna 6 jaar verder en heb ik 4 behandelingen gehad. Bikkelen tot de wetenschap me inhaalt, daar ga ik voor XXX

Laatst bewerkt: 19/04/2023 - 16:23

Prognose, wat is dat precies? Het gaat over statistieken. Er is geen arts die een duidelijke prognose zal of mag geven en concreet benoemen hoeveel maanden of jaren er nog beschikbaar zijn, omdat dat gewoon niet bekend is. Als een arts dus iets zal vertellen over de prognose, valt deze terug op statistieken uit het verleden. En in die statistieken ben je mogelijk in de toekomst een individu. Nu nog niet, want  de statistiek wordt gebouwd rond ‘afgesloten’ gevallen uit het verleden.

Elk verloop is anders zal er dan bij verteld worden. Daarmee zegt de arts eigenlijk dus ook, ik heb geen idee, want jij bent uniek en je kan niet voor 50% of 70% overlijden. Je bent zelfs geen onderdeel van de huidige statistiek.

Mij is door een arts in mijn herinnering in de spreekkamer nooit een prognose afgegeven die verder ging dan ‘de wind moet meezitten’. Maar misschien zijn mijn herinneringen uit die tijd niet helemaal helder. De ernst van de diagnose was mij wel duidelijk en ben daarnaar gedeeltelijk gaan handelen. De wind heeft meegezeten. En ja, mijn behandeling wordt ook palliatief genoemd. Al 10 jaar…

Laatst bewerkt: 19/04/2023 - 09:24

Inderdaad, je kunt niet voor 70% overlijden, je kunt geen 2,1 kind hebben en ik ken niemand die 1,9 keer per week seks heeft. En er zijn maar heel weinig baby's die op de statistisch uitgerekende datum worden geboren. Veel meer die op een andere dag ter wereld komen. 

"In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst." 

David Hume zou zeggen: prognostische kennis is geen kennis, want gebaseerd op inductie. Als iets in het verleden "altijd zo gegaan is", biedt dat nooit zekere kennis voor de toekomst.

Liefs! 

Laatst bewerkt: 25/04/2023 - 17:40

Mijn hematoloog ging 2 weken op vakantie - mijn prognose kreeg ik de dag voor kerst. Vanzelf die periode een andere oncoloog gehad. Zij was een heel bijzondere vrouw. Apart. Ze was altijd in zichzelf aan het praten en schreef doorlopend van alles op. 

Zij was de enige die niet gek keek toen ik zei dat ik voor 25 jaar ging in plaats van de 3 jaar (met voldoende geluk en misschien een beetje meer met héél veel geluk) die ze me gaven.
"Het vóelt niet zo dat ik nog maar een paar jaar heb! Ik weet dat jullie er verstand van hebben en ik niet, maar toch, ik ga voor 25 jaar. En dan zie ik wel weer verder. Dan ben ik maar de 1e die geneest. Eén keer moet íemand de 1e zijn die van Kahler geneest. Wonderen bestaan. Nou, dan ben ik dat maar."
En zij zei.. "Ja, waarom niet. Je bent jong, gezond en sterk. En ja, ongeneselijk ziek. Maar jij kunt dit. Ik heb je al aangemeld in Maastricht."
En ik dacht... zie je wel, ik ben niet gek.
Nou weet ik wel dat ik dat wel ben, maar je snapt me wel. :-)

Overigens heeft de zaalarts die zo stug bleef volhouden dat hij de 1e MRI wél goed had 'gelezen' zijn excuses aangeboden. Met pijn, maar toch. 

Laatst bewerkt: 23/04/2023 - 17:15

Dat gevoel van binnenuit, intuïtie, we zijn niet gewend om daar aandacht aan te schenken. En toch is het zo belangrijk om dat wel te doen, in mijn optiek. Jij bent echt het levende bewijs daarvan, lieve Hebe. Wel goed ook van die excuses. Vind ik ook wel "normaal", toch? Liefs en knuffels. 

Laatst bewerkt: 25/04/2023 - 17:36

Dank lieverd!

En ja, wel goed. Al moest ik hem 'aanduwen'. Ik had een 2e mri geëist. Toen ik gelijk bleek te hebben, heb ik allerlei mensen gezien, maar niet hem. Dussss... heb ik toch via via hem verzocht zich te laten zien... 
Vals?
Ja.
Maar dat had ik dik verdiend voor die weken extra ellendige allesoverheersende pijn. En voor het behandeld worden alsof je een klein kind bent en alsof je dom, onwetend en gek bent.
:-) :-)

Laatst bewerkt: 25/04/2023 - 20:16

Geweldig geschreven en mooie reacties. Altijd toch zelf het heft in handen houden is mijn motto. De artsen zijn zo ontzettend op deelgebieden bezig en kijken niet holistisch. Als iets heel duidelijk is en chirurgisch verwijderd kan worden dan zijn ze wel goed. Maar alle andere behandelingen zijn zo gebaseerd op gemiddelden. Geen mens is een identieke kopie van de andere en dus kan er geen gemiddelde gelden. 

Het heeft te maken met protocollen en geld. Als ze zelfs niet nadenken over iets simpels als een huidvriendelijke pleister gebruiken bij iemand wiens huid kapot gaat van de pleister die wordt aangebracht bij de chemokuur dan vind ik dat heel erg maar een teken van vooral zelf voor jezelf zorgen. Heel veel sterkte en wijsheid voor iedereen.

Laatst bewerkt: 19/04/2023 - 20:59

Lieve wheatje, een meer holistische visie, dat is mij uit het hart gegrepen. Het hoeft niet de hele andere kant uit te gaan, maar een sterkere verbinding en combinatie van holistisch en de op specialisatie geënte reguliere wetenschap zou echt geen kwaad kunnen. 

Liefs, Mirjam

Laatst bewerkt: 25/04/2023 - 17:33