In gesprek met je arts over nazorg en controle

Opslaan

Is de behandeling afgerond? Dan blijf je nog een tijd onder controle. Soms is dat zelfs levenslang. Vaak krijg je  ook nog nazorg. De termen controle en nazorg worden soms door elkaar gebruikt. Ze worden ook wel follow-up genoemd.

De controles bestaan uit bezoeken aan de specialist, de verpleegkundig specialist of de huisarts. Je kunt soms ook controles bij meerdere artsen krijgen. De controlebezoeken zijn bedoeld om:

 • eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen.
 • in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen
 • bij mensen die niet meer beter worden: bij te houden hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke klachten er zijn

Vragen die je kunt stellen over de controles

 • Bij wie kom ik op controle?
 • Hoe vaak kom ik op controle?
 • Hoe lang duurt een controlebezoek?
 • Welke) onderzoeken krijg ik tijdens de controles?
 • Wat is de reden dat ik deze onderzoeken krijg? 
 • Wanneer krijg ik de uitslag van een onderzoek? Op welke manier?
 • Wie is mijn contactpersoon? 

Nazorg

Nazorg is zorg na de behandeling. Deze zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven te verbeteren en de levensduur te verlengen. Nazorg kan bijvoorbeeld bestaan uit fysiotherapie of uit psychologische hulp. Maar er zijn nog meer vormen van nazorg mogelijk.

Vragen die je kunt stellen over de nazorg

 • Kan ik nazorg krijgen?
 • Zo ja, waar bestaat die nazorg uit?
 • Moet ik voor de nazorg naar het ziekenhuis? 
 • Hoe lang duurt de nazorg?
 • Wie is mijn contactpersoon? 

Tolk

Is Nederlands niet je eerste taal, dan kan het moeilijk zijn om met je arts een gesprek te voeren over kanker. Zelfs als je je normaal gesproken uitstekend kunt redden in het Nederlands. Overweeg daarom een tolk in te schakelen. Laat je daarbij goed informeren over de kosten, bijvoorbeeld of je de kosten vergoed krijgt van je zorgverzekeraar.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.