HOVON 134-studie (Myelofibrose)

  • Myelofibrose
  • Open sinds 01-09-2017

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Doel onderzoek

Een fase II onderzoek bij patiënten met myelofibrose (primair, post-Essentiele Trombocytose of post-Polycytemia Vera Myelofibrose) behandeld met de selectieve JAK2 remmer Pacritinib voor allogene stamceltransplantatie middels gereduceerde conditionering.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Amsterdam UMC locatie AMC
  • Amsterdam UMC locatie VUMC
  • Erasmus MC
  • Maastricht UMC+
  • Radboudumc
  • UMC Utrecht
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Een fase II onderzoek bij patiënten met myelofibrose (primair, post-Essentiele Trombocytose of post-Polycytemia Vera Myelofibrose) behandeld met de selectieve JAK2 remmer Pacritinib voor allogene stamceltransplantatie middels gereduceerde conditionering.

Kankersoort

  • myelofibrose

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

70

Meer informatie

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:
Register CCMO: NL52462.078.15

Datum laatste controle

26-11-2020