HOVON 136-studie (Non-hodgkinlymfoom)

  • Non-hodgkinlymfoom
  • Open sinds 15-09-2017

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Amsterdam UMC locatie VUMC
  • Erasmus MC
  • Isala Zwolle
  • Maastricht UMC+
  • Radboudumc
  • St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Transplant BRaVE NHL: een fase I-II onderzoek, waarbij Brentuximab Vedotin in combinatie met tweedelijns chemotherapie (R-DHAP) wordt onderzocht bij patiënten met een CD30 positief diffuus grootcellig B-cel lymfoom die niet op de eerstelijns chemotherapie hebben gereageerd, of die een eerste recidief hebben ontwikkeld en die fit genoeg zijn om hoge dosis chemotherapie te ondergaan gevolgd door een autologe stamceltransplantatie.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

  • non-hodgkinlymfoom

Fase trial

I/II

Maximaal aantal patiënten

37

Meer informatie

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie:CCMO

Vermelding in trialregister:
Register CCMO: NL58172.078.16

Datum laatste controle

26-06-2020