MICRA - studie (Borstkanker)

 • Tijdelijk gesloten sinds 01-11-2019

Onderzoek voor patiënten met borstkanker die behandeld zijn met chemotherapie voorafgaand aan de operatie.  Onderzocht wordt of met behulp van MRI en biopten voorspeld kan worden bij welke patiënt wel of geen operatie van de borst nodig is na de behandeling met chemotherapie.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt bij patiënten met borstkanker, die behandeld zijn met chemotherapie, of het mogelijk is om zonder een operatie te achterhalen of er wel of geen tumor rest meer aanwezig is in de borst.

 • Op een MRI-scan na de behandeling met chemotherapie kan men zien of de tumor kleiner is geworden of misschien wel helemaal verdwenen is; een MRI kan alleen niet met zekerheid vaststellen of er ook echt een pathologisch complete respons is.
 • De resultaten van de MRI-scan na de behandeling met chemotherapie worden daarom gecombineerd met weefselonderzoek van de borst (biopten) om te toetsen of op deze wijze wel betrouwbaar kan worden vastgesteld of er nog rest tumor aanwezig is of niet.
 • Bij de patiënten met een pathologische complete respons, vastgesteld door de combinatie van MRI en biopten, zou dan in de toekomst de operatie van de borst niet meer nodig zijn.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met borstkanker die behandeld zijn met chemotherapie voorafgaand aan de operatie.
 • Uit een MRI-scan blijkt dat de tumor na de chemotherapie is afgenomen of verdwenen.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

 • Bij deelnemende patiënten worden tijdens de operatie - die al gepland stond - in totaal 8 biopten (weefsel) afgenomen.
 • De operatie wordt precies zo uitgevoerd als bij patiënten die niet deelnemen aan dit onderzoek: het borstweefsel waar de tumor zat, wordt verwijderd.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

 • Infectie of nabloeding als gevolg van afname van de biopten. De kans op deze complicaties wordt door deelname aan het onderzoek niet vergroot, omdat direct na het afnemen van de biopten dit gebied bij de geplande operatie wordt verwijderd.
 • Mogelijk een klein litteken op de plek waar de biopten worden afgenomen.

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten ondergaan voorafgaand aan de studie soms een extra MRI controle om te bepalen of deelname mogelijk is.
 • De operatie duurt ongeveer 15 minuten langer vanwege de afname van de biopten.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Deventer Ziekenhuis
 • Rijnstate

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

MICRA trial: Minimally Invasive Complete Response Assessment of the breast after neoadjuvant systemic therapy.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

I

Maximaal aantal patiënten

525

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, AMSTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO 

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Chirurgische behandeling op maat van de borst na voorbehandeling met chemotherapie bij patiënten met borstkanker: waar kan het wat minder?

Extra informatie

Datum laatste controle

25-06-2021