MATCH - studie (Meerdere kankersoorten)

 • Open sinds 01-02-2019

Onderzoek naar een nieuwe vorm van psychologische behandeling van vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en depressieve klachten na kanker. Onderzocht wordt of een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie beter werkt in vergelijking met de reeds bestaande cognitieve gedragstherapie. Aan dit onderzoek kunnen alle patienten met een diagnose kanker deelnemen.

Doel onderzoek

Vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en depressieve klachten zijn de drie meest voorkomende klachten na kanker waarvoor men in aanmerking komt voor psychologische behandeling. Er bestaan psychologische behandelingen die bewezen effectief zijn in het verminderen van deze klachten; het meest bewezen en onderzocht is cognitieve gedragstherapie. Deze behandeling werkt echter niet bij iedereen even goed: wat bij de ene persoon goed helpt, helpt bij de andere persoon minder goed. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe de behandeling beter aan kan sluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt.

Toelichting:
Cognitieve gedragstherapie is een behandeling gebaseerd op de veronderstelling dat door een verandering in iemands denken en doen, klachten zoals angst verminderd kunnen worden.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

Patiënten kunnen via behandelend arts verwezen worden voor deelname aan de studie. Daarnaast kunnen patiënten zich ook zelf aanmelden voor de studie via de website www.amc.nl/MATCH.
De onderzoekers van de MATCH-studie doen uiteindelijk nog een screening om te kijken of de patiënt aan alle voorwaarden voldoet.

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met de diagnose kanker
 • Het einde van de primaire behandeling is minimaal 6 maanden tot maximaal 5 jaar geleden
 • Patiënten zijn momenteel ziektevrij
 • Patienten hebben klachten van vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en/of depressieve klachten, die hen beperken in het dagelijkse leven
 • Patienten kunnen zich goed uitdrukken in de Nederlandse taal
 • Patiënten zijn minimaal 18 jaar oud
 • Patiënten hebben een levensverwachting van minimaal 6 maanden.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

 • Patiënten in de controlegroep krijgen individuele cognitieve gedragstherapie. De therapie bestaat uit ongeveer 10 sessies van ongeveer 45 minuturen (maximaal 6 maanden). De patiënt komt 3 tot 5 keer naar het behandelcentrum. De rest van de behandeling vindt plaats via het internet.
 • Patiënten in de interventiegroep krijgen de nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie. De therapie bestaat uit ongeveer 10 sessies van ongeveer 45 minuten (4-8 maanden). De patiënt kan kiezen hoe de behandeling gevolgd kan worden: in het behandelcentrum, via internet of een combinatie van beiden.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de belasting voor de patiënt groter is dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

De te onderzoeken therapie heeft geen mogelijke bijwerkingen of andere nadelige effecten.

Extra belasting voor patiënt

De patient is extra tijd kwijt aan het invullen van vragenlijsten en aanvullende metingen via de mobiele telefoon. Dit laatste geldt alleen als de patient is ingedeeld in de interventiegroep.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Flevoziekenhuis
 • Helen Dowling Instituut (GGZ-instelling)
 • Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid
 • Rijnstate
 • Ziekenhuis Amstelland

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Putting the patient at the center (of care): personalized treatment for psychological symptoms and fatigue in patients with cancer.

Kankersoort

 • acute lymfatische leukemie
 • acute myeloïde leukemie
 • alvleesklierkanker
 • anuskanker
 • baarmoederhalskanker
 • baarmoederkanker
 • baarmoedersarcoom
 • bijnierkanker
 • blaaskanker, niet-spierinvasief
 • blaaskanker, spierinvasief
 • borstkanker
 • botkanker
 • chronische lymfatische leukemie
 • chronische myeloïde leukemie
 • dikkedarmkanker
 • dunnedarmkanker
 • eierstokkanker
 • endeldarmkanker
 • galblaaskanker
 • galwegkanker
 • gastro-intestinale stromale tumor
 • hartkanker
 • hersentumoren
 • hodgkinlymfoom
 • hoofd-halskanker
 • kaposisarcoom
 • keelkanker
 • leverkanker
 • lipkanker
 • longkanker, kleincellig
 • longkanker, niet-kleincellig
 • lymfoplasmacytair lymfoom
 • maagkanker
 • melanoom
 • mesothelioom
 • mondkanker
 • multipel myeloom
 • myelodysplastisch syndroom
 • myelofibrose
 • neuro-endocriene tumoren
 • neuskanker
 • nierbekkenkanker
 • nierkanker
 • non-hodgkinlymfoom
 • oogmelanoom
 • oorkanker
 • peniskanker
 • plasbuiskanker
 • plaveiselcelcarcinoom
 • primaire tumor onbekend
 • prostaatkanker
 • sarcoom
 • schaamlipkanker
 • schildklierkanker
 • slokdarmkanker
 • speekselklierkanker
 • strottenhoofdkanker
 • thymuskanker
 • tongkanker
 • trofoblastziekten
 • urineleiderkanker
 • vaginakanker
 • wekedelentumoren
 • zaadbalkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

190

Initiatiefnemers

Amsterdam UMC, locatie AMC

Coördinatoren

Dr. A.M.J. Braamse, medisch psycholoog, Amsterdam UMC, locatie AMC

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel De patiënt in het middelpunt van de zorg: gepersonaliseerde behandeling voor psychische klachten en vermoeidheid bij patiënten na kanker.

Datum laatste controle

29-11-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.