POWER - studie (Prostaatkanker)

 • Prostaatkanker
 • Open sinds 01-12-2020

Onderzoek voor patiënten met prostaatkanker die binnenkort inwendige bestraling (brachytherapie) ondergaan. Onderzocht wordt welke behandeling zorgt voor minder erectiestoornis: bestraling op één helft van de prostaat of bestraling op de hele prostaat.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of patiënten die op één helft van de prostaat behandeld worden met brachytherapie, minder erectiestoornis ontwikkelen dan patiënten die op de hele prostaat behandeld worden.

Toelichting:
Brachytherapie is een behandeling waarbij radioactieve bronnen - van binnenuit - in of tegen een tumor worden geplaatst.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met prostaatkanker.
 • Patiënten zijn 18 jaar en ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

 • Groep 1 krijgt brachytherapie op de hele prostaat.
 • Groep 2 krijgt brachytherapie op de helft van de prostaat.

Toelichting:
Brachytherapie wordt - afhankelijk van het ziekenhuis - gegeven met een I-125 implantatie of HDR (high-dose rate), onder algehele verdoving of verdoving met een ruggeprik.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

Brachytherapie

 • Meer plassen
 • Zwakke plasstraal
 • Branderigheid bij plassen
 • Bloedverlies in urine of sperma
 • Erecties die kort duren of minder stevige erecties

Extra belasting voor patiënt

 • Voorafgaand aan de studie vinden onderzoeken plaats om te bepalen of deelname mogelijk is. Onder andere: lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, echo-onderzoek, MRI-scan en weefselonderzoek.
 • Deelnemende patiënten blijven mogelijk voorafgaand aan de brachytherapie een nacht in het ziekenhuis. Afhankelijk van de brachytherapie wordt ook een MRI-scan uitgevoerd.
 • Na de behandeling vinden regelmatig controles plaats. Onder andere: bloedonderzoek, vragenlijsten over kwaliteit van leven, MRI-onderzoek en weefselonderzoek.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • MAASTRO clinic
 • Radiotherapiegroep
 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Randomized trial for the evaluation of erectile dysfunction after whole or partial gland prostate brachytherapy.

Kankersoort

 • prostaatkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

254

Initiatiefnemers

Group Européen de Curiethérapie – European Society for Radiotherapy and Oncology (GEC-ESTRO)
Academisch Medisch Centrum (AMC)

Coördinatoren

Dr. B.R. Pieters, AMC

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Gerandomiseerd onderzoek voor de evaluatie van erectiestoornis na gehele of gedeeltelijke prostaat brachytherapie.

Datum laatste controle

11-03-2021