TEG001 - studie (Acute Myeloïde Leukemie, Myelodysplastisch syndroom, Multipel myeloom)

 • Open sinds 18-07-2018

Deze studie onderzoekt de veiligheid van een nieuw soort genetisch bewerkte afweercellen in uitbehandelde patiënten met kanker van het beenmerg (Acute myeloïde leukemie (AML), Hoog risico myelodysplastisch syndroom (MDS), Multipel myeloom (MM)).

Doel onderzoek

Onderzoek naar een nieuw soort genetisch bewerkte afweercellen. Deze cellen noemen we TEG001 cellen. De onderzoekers verwachten dat deze afweercellen vele soorten kankercellen herkennen en kunnen doden. TEG001 cellen zijn nog niet eerder bij mensen gebruikt. In dit eerste onderzoek wordt onderzocht of de TEG001 cellen veilig zijn. Dit wordt onderzocht bij patiënten met kanker van het beenmerg waarvoor geen therapeutische behandelingen meer mogelijk zijn. Zij kunnen enkel palliatieve zorg ontvangen om de gevolgen van hun ziekte te beperken.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met Acute Myeloïde Leukemie, Myelodysplastisch syndroom, Multipel myeloom
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder

Behandeling

Patiënten die mee doen aan dit onderzoek worden eerst uitgebreid gekeurd. De afweercellen die nodig zijn om TEG001 cellen te maken, worden uit het bloed gefilterd met een leukaferese. Terwijl de TEG001 cellen in het laboratorium gemaakt worden, krijgen de patiënten een chemotherapiekuur van 3 dagen. Aansluitend worden de TEG001 cellen toegediend. Patiënten blijven vanaf de chemotherapiekuur tot en met minimaal 7 dagen na de infusie van TEG001 cellen in het ziekenhuis (i.e. ± 14 dagen). De opnameperiode na het ontvangen van de TEG001 cellen wordt aangehouden omdat we nog niet weten welke bijwerkingen we kunnen verwachten. Na de opnameperiode (i.e. ± 14 dagen), worden patiënten, indien van toepassing, op de polikliniek vervolgd.

Het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen en duurt (indien van toepassing) ongeveer 4 maanden:

 1. Uitgebreide keuring
 2. Behandeling in het ziekenhuis
 3. Intensieve controle op de polikliniek

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • Als er niet genoeg TEG001 cellen van uw T-cellen gemaakt kunnen worden.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A phase I study to investigate the safety of TEG001 cell suspension for infusion in patients with relapsed/refractory Acute Myeloid Leukemia/high-risk Myelodysplastic Syndrome (IPSS-R score >4,5) relapsed/refractory or Multiple Myeloma

Kankersoort

 • acute myeloïde leukemie
 • multipel myeloom
 • myelodysplastisch syndroom

Fase trial

I

Maximaal aantal patiënten

18

Initiatiefnemers

UMC Utrecht, UTRECHT

CoördinatorenGoedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een fase I-studie naar het veiligheidsprofiel van TEG001 cel suspensie voor infusie in patiënten met recidiverende/refractaire Acute Myeloïde Leukemie (AML)/hoog risico Myelodysplastisch Syndroom (MDS) (IPSS-R score >4,5) of recidiverend/refractair Multipel Myeloom (MM, ziekte van Kahler).

Datum laatste controle

02-01-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.