PABLO-studie (Borstkanker, Prostaatkanker)

 • Borstkanker, prostaatkanker
 • Open sinds 22-11-2017

Onderzoek voor patiënten behandeld voor borstkanker of prostaatkanker. Onderzocht wordt of deze patiënten door het online ‘Fit blijven’  programma - meer - gaan bewegen en of hierbij ondersteuning door een fysiotherapeut iets toevoegt.

Doel onderzoek

Het online beweegprogramma Fit blijven geeft via een patiëntportal informatie over bewegen.

Doel: patiënten helpen om lichamelijk actief te worden of te blijven. Onderzocht wordt:

 • Wat de effecten zijn van het programma (op bewegen, vermoeidheid, stemming, kwaliteit van leven en gebruik van zorg).
 • Hoe tevreden patiënten zijn over het beweegprogramma.
 • Of telefonische ondersteuning door een fysiotherapeut van toegevoegde waarde is.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten behandeld voor borstkanker of prostaatkanker. De behandeling is 3 tot 36 maanden geleden afgerond.
 • Patiënten zijn 18 jaar en ouder.
 • Patiënten zijn in staat om zelfstandig te kunnen bewegen

Behandeling

Patiënten uit alle ziekenhuizen in Nederland kunnen deelnemen, indien zij voldoen aan de voorwaarden en bereidt zijn eenmalig naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) te komen.

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 3 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het eerste meetmoment niet in welke groep ze terechtkomen.

 • Groep 1: deelnemende patiënten volgen het online beweegprogramma Fit blijven.
 • Groep 2: deelnemende patiënten volgen het online beweegprogramma Fit blijven. Ze krijgen ook telefonisch (of via Skype) ondersteuning door een fysiotherapeut.
 • Groep 3: deelnemende patiënten krijgen normale zorg. Patiënten kunnen indien gewenst, na afronding van het onderzoek toegang krijgen tot het beweegprogramma.

Het onderzoek duurt in totaal 12 maanden.

De interventie wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen (bijvoorbeeld bij een blessure).
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:
Niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten in Groep 1 en 2 krijgen 6 maanden toegang tot het online programma (met opdrachten, video’s etc.). Ze vullen elke maand een vragenlijst in.
 • Deelnemende patiënten in Groep 2 ontvangen een eenmalige intake bij het NKI-AVL en hebben elke maand telefonisch contact met een fysiotherapeut.
 • Alle deelnemende patiënten dragen 3 x één week een klein apparaat (beweegmeter) op de heup. Ze vullen ook op dezelfde 3 momenten een vragenlijst in .

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Alle Nederlandse ziekenhuizen kunnen deelnemen. Informatie bij uw arts.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Effect of a physical activity promotion program offered online or via blended care on physical activity level in breast and prostate cancer survivors: The PABLO Trial

Kankersoorten

 • borstkanker
 • prostaatkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

246

Initiatiefnemers

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Coördinatoren

Prof. dr. W.H. van Harten, NKI-AvL
Dr. W.G.Groen, studiecoördinator, NKI-AvL
Mevr. H.J. vd Wiel, MSc., studiecoördinator, NKI-AvL
Voor meer informatie of deelname: pablo-studie@nki.nl of 020-512 9111 (via Hester van de Wiel).

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
De PABLO-studie: een onderzoek naar het stimuleren van (meer) bewegen door middel van een online beweegprogramma (‘Fit blijven’), met of zonder ondersteuning op afstand van een fysiotherapeut, voor mensen na behandeling van borst- of prostaatkanker.

Datum laatste controle

15-07-2019