HOVON 138 APOLLO-studie (Acute Myeloïde Leukemie, AML)

  • Acute myeloïde leukemie
  • Open sinds 26-04-2018

Een gerandomiseerde fase III studie ter vergelijking van arseentrioxide (ATO) gecombineerd met ATRA en idarubicine versus standard ATRA en anthracycline-gebaseerde chemotherapie (AIDA regimen) voor patienten met onlangs gediagnostiseerde, hoog-risico acute promyelocyten leukemie. De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Informatie deelnemende ziekenhuizen via www.hovon.nl

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A randomized Phase III study to compare arsenic trioxide (ATO) combined to ATRA and idarubicin versus standard ATRA and anthracycLines-based chemotherapy (AIDA regimen) for patients with newly diagnosed, high-risk acute prOmyelocytic leukemia.

Kankersoort

  • acute myeloïde leukemie

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

30

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Datum laatste controle

26-11-2020