MESOPEC-studie (Mesothelioom)

 • Mesothelioom
 • Open sinds 15-03-2018

Onderzoek, uitgevoerd door het Erasmus MC, naar een nieuwe aanvullende behandeling voor patiënten met een zeldzame vorm van asbestkanker in het buikvlies, het peritoneaal mesothelioom. Onderzocht wordt of deze aanvullende behandeling - na de standaardbehandeling - effectief is in het voorkomen van terugkeer van de ziekte.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt een aanvullende behandeling na de standaardbehandeling bij patiënten met een zeldzame vorm van buikvlieskanker.

 • De best beschikbare behandeling is een buikoperatie waarbij alle zichtbare kanker wordt verwijderd. Hierna wordt de buikholte gespoeld met verwarmde chemotherapie (HIPEC). Helaas is het, ondanks deze bovenstaande behandeling, te verwachten dat na verloop van tijd de tumor toch terugkomt. Daarom wordt onderzoek verricht waarbij geprobeerd wordt met nieuwe (aanvullende) behandelingsvormen deze terugkeer van de tumor langer uit te stellen.
 • De aanvullende studie behandeling bestaat uit dendritische cel immunotherapie. Met dendritische cel immunotherapie wordt geprobeerd het afweersysteem actiever te maken voor de bestrijding van kwaadaardige cellen.

Toelichting:
Bij dendritische cel immunotherapie worden witte bloedcellen uit het bloed van de patiënt gehaald. Deze witte bloedcellen worden buiten het lichaam gekweekt tot dendritische cellen en geladen met een hulpstof. Ze worden daarna weer terug in het lichaam gespoten.

Deze vorm van immunotherapie is eerder in het Erasmus MC getest, bij patiënten met een mesothelioom in de longen. Deze voorgaande studies hebben aangetoond dat de toediening van dendritische cellen slechts zeer beperkte bijwerkingen geeft. Over de effectiviteit van de dendritische cel immunotherapie kan (nog) geen uitspraak worden gedaan. Op basis eerder onderzoek wordt verwacht dat de therapie een gunstig effect zal hebben op de mate van (terug)groei van de kanker en de overleving, maar zeker is dit niet.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een zeldzame vorm van buikvlieskanker, het peritoneaal mesothelioom.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.

Behandeling

 • Bij deelnemende patiënten worden 4 tot 6 weken voor de operatie witte bloedcellen uit het bloed gehaald (via een infuus). Deze procedure heet een leukaferese.
 • Na de buikoperatie (HIPEC) worden in totaal 5 keer dendritische cellen terug in het lichaam gespoten (via een injectie in de huid en in de bloedbaan): de eerste 3 keer is dat om de 2 weken en na 3 en 6 maanden volgt een revaccinatie.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

Leukaferese (bijwerkingen zijn altijd tijdelijk van aard)

 • Hartkloppingen
 • Versnelde hartslag
 • Duizeligheid
 • Daling van de bloeddruk
 • Tijdelijk minder circulerende witte bloedcellen en bloedplaatjes

Dendritische cel immunotherapie (vaccinatie)

 • Griepachtige verschijnselen (koorts, jeuk, rillingen)

Extra belasting voor patiënt

 • Voorafgaand aan de behandeling vinden onderzoeken plaats om te bepalen of deelname aan de studie mogelijk is.
 • Tijdens de studie vinden regelmatig controles plaats. Onder andere: bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek.
 • Ook wordt 2 keer een huidtest gedaan en (eventueel) een huidbiopt afgenomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Erasmus MC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Adjuvant dendritic cell based immunotherapy (DCBI) after cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) for peritoneal mesothelioma.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • mesothelioom

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

20

Initiatiefnemers

Erasmus MC, ROTTERDAM

Coördinatoren

Drs. J. van Kooten, Erasmus MC, ROTTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Adjuvante dendritische cel therapie na cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) voor peritoneaal mesothelioom.

Datum laatste controle

28-07-2020