BOOG 2017-01 NEOLBC-studie (Borstkanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 26-03-2021

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Standaard worden bepaalde types borstkanker behandeld met chemotherapie of hormoontherapie gevolgd door een operatie. Van chemotherapie is bekend dat het schadelijke bijwerkingen kan hebben. Deze studie onderzoekt of chemotherapie kan worden vervangen door ribociclib in combinatie met hormoontherapie (letrozol). Deze combinatie van geneesmiddelen heeft minder bijwerkingen dan chemotherapie.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 161 patiënten aan deze studie meegedaan.

Verwachte termijn resultaten

De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht op 15 november 2024.

Toelichting

 • De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2022. 
  Poster tijdens SABCS 2022 : "The use of ribociclib-letrozole combination as an alternative for neoadjuvant chemotherapy in selected patients with early luminal breast cancer (BOOG 2017-01)". 

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

In deze studie wordt er geprobeerd deelnemende patiënten een behandeling op maat te geven. Omdat chemotherapie schadelijke bijwerkingen kan hebben is het van belang om zo precies mogelijk te bepalen wie het meeste baat bij chemotherapie heeft en wie naar verwachting minstens zoveel baat heeft bij hormoontherapie (letrozol), al dan niet in combinatie met ribociclib.

Om dit te kunnen bepalen worden deelnemende patiënten eerst twee weken met hormoontherapie (letrozol) behandeld. Hierna wordt een stukje weefsel uit de tumor uit de borst weggenomen (biopt) om te kijken naar de Ki67 merkstof. De waarde van deze merkstof na twee weken hormoontherapie (letrozol) zegt iets over hoe de tumor groeit en de te verwachten reactie op een behandeling met hormoontherapie (letrozol) alleen.

Bij deelnemende patiënten waarbij de waarde van de Ki67 merkstof laag is, is het advies tot aan de operatie alleen met hormoontherapie (letrozol) te behandelen. Dit advies is niet bindend en over de verschillende behandelopties kan met uw behandelend arts worden gesproken.


Deelnemende patiënten bij wie deze merkstof hoog is worden door loting verdeeld in twee groepen. De ene groep krijgt de behandeling met ribociclib plus hormoontherapie (letrozol) (experimentele behandeling) tot aan de operatie en de andere groep krijgt chemotherapie (standaardbehandeling).

De groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten hebben geen invloed op in welke groep ze terechtkomen. Ook de behandelend arts heeft hier geen invloed op.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 5 patiënten) van ribociclib zijn:

 • Een laag aantal witte bloedcellen (met een verhoogde kans op een infectie)
 • Een laag aantal rode bloedcellen (die kan leiden tot vermoeidheid en zwakte)
 • Een laag aantal bloedplaatjes (met een verhoogde kans op blauwe plekken en bloedingen)
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Diarree

Een minder vaak voorkomende, maar belangrijke bijwerking van ribociclib, is verandering van de elektrische activiteit van het hart (zichtbaar op het hartfilmpje). Dit verhoogt de kans op verstoring van het hartritme.

Extra belasting voor patiënt

In deze studie zal bij alle patiënten een extra biopt moeten worden afgenomen na twee weken hormoontherapie (letrozol). Deelnemende patiënten die een hoge waarde van de Ki67 merkstof na twee weken hormoontherapie (letrozol) hebben én daarna worden geloot in de ribociclib plus letrozol groep, krijgen tijdens deze behandeling twee keer een extra hartfilmpje in verband met de kans op verandering van de elektrische activiteit van het hart.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Tailoring NEOadjuvant therapy in hormone receptor positive, HER2 negative, Luminal Breast Cancer (NEOLBC).

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

150-200

Initiatiefnemers

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)

Coördinatoren

Dr. J.R. Kroep, Leids Universitair Medisch Centrum
Drs. A.F. de Groot, Leids Universitair Medisch Centrum

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister:
Register CCMO: NL58504.058.17

Meer informatie

Nederlandse titel
Neoadjuvante therapie op maat in hormoon receptor positieve, HER2 negatieve, luminale borstkanker.

Extra informatie
Kijk op BOOG voor meer patiënteninformatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

27-12-2022

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.