CORRECT-studie (Dikkedarmkanker, Endeldarmkanker)

 • Dikkedarmkanker, endeldarmkanker
 • Open sinds 12-11-2016

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor klachten ten gevolgen van darmkanker.
De vraag is of de behandeling een verbetering van de kwaliteit van leven en van lichamelijke en emotionele klachten ten gevolgen van darmkanker bij patiënten laat zien.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of een cognitieve gedragstherapie leidt tot een verbetering van kwaliteit van leven van patiënten met darmkanker en problemen die als gevolg van darmkanker kunnen optreden. Klachten die patiënten vaak ervaren zijn onder meer: vermoeidheid, ontlastingsproblemen, pijnklachten, onzekerheid, angst en somberheid. 

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met darmkanker (stadium 1-3) die tussen 6 maanden en 5 jaar geleden hiervoor zijn geopereerd .
 • Patiënten zijn op dit moment niet in behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten ervaren één of meerdere klachten en/of gevolgen naar aanleiding van de ziekte.
 • Patiënten hebben een goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Patiënten bezitten basis internet vaardigheden (bijvoorbeeld in het bezit zijn van een e-mail adres, thuis toegang hebben tot internet en in staat zijn om internet te gebruiken zonder hulp van anderen).

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen of voor vragen en informatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met coördinerend onderzoeker mw. S. Döking, afdeling Medische Psychologie, via correctstudie.mps@radboudumc.nl of 02436 10048.

Behandeling

Geïnteresseerde patiënten krijgen eerst een korte vragenlijst. Aan de hand van deze vragenlijst wordt beoordeeld of diegene kan deelnemen aan het onderzoek. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken door drie keer een vragenlijst (voor start behandeling, na de behandeling en 3 maanden na afronden behandeling) in te vullen. Tijdens dit onderzoek wordt de reguliere zorg voorgezet.

 • Groep 1: De CORRECT behandeling is een vier maanden durende individuele cognitieve gedragstherapie. De therapie bestaat uit vijf sessies van ongeveer één uur met een ervaren psycholoog in het Radboudumc te Nijmegen of het VUmc in Amsterdam. Een aanvullend gedeelte van de therapie doet de patiënt vanuit thuis via internet of een papieren versie.
 • Groep 2: Geen CORRECT behandeling. Alleen de vragenlijsten worden ingevuld.

De behandeling wordt gestopt als

 • De patiënt voldoende verbetering heeft ervaren of zelf besluit te stoppen.
 • De behandelaar van mening is dat een andere behandeling noodzakelijk is.

Bijwerkingen

Normaal gesproken ervaren patiënten geen bijwerkingen van cognitieve gedragstherapie. Het is wel mogelijk dat:

 • De behandeling als confronterend wordt ervaren

Extra belasting voor patiënt

De behandeling wordt alleen aangeboden in Nijmegen en Amsterdam, waardoor patiënten extra reistijd naar het behandelcentrum kunnen hebben.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Bernhoven locatie Oss
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
 • Dijklander Ziekenhuis
 • Maasziekenhuis Pantein
 • Radboudumc
 • Rijnstate Arnhem
 • VUmc
 • Zaans Medisch Centrum
 • Ziekenhuis Amstelland

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Effectiveness of blended therapy for psychological distress in colorectal cancer survivors: The CORRECT multicenter trial.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • dikkedarmkanker
 • endeldarmkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

160

Initiatiefnemers

Radboudumc, NIJMEGEN,
VUmc, AMSTERDAM

Coördinatoren

Prof. Dr. J.B. Prins, Radboudumc, NIJMEGEN
Prof. Dr. J. Dekker, VUmc, AMSTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Effectiviteit van blended cognitieve gedragstherapie op psychologische distress van patiënten na een curatieve behandeling voor colorectaal kanker: The CORRECT multicenter trial.

Extra informatie

 • Kijk op de website van Radboudumc voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek. 

Datum laatste controle

03-06-2020