HOVON 133 Triangle-studie (MCL)

 • Non-hodgkinlymfoom
 • Open sinds 10-10-2017

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Doel onderzoek

HOVON 133 MCL/ TRIANGLE: Autologe stamceltransplantatie na rituximab/ibrutinib/ara-C bevattende inductie voor behandeling van gegeneraliseerd mantelcellymfoom – een gerandomiseerde studie van het Europese MCL netwerk.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis locatie Goes
 • Amphia Ziekenhuis
 • Bravis Ziekenhuis locatie Roosendaal
 • Erasmus MC
 • HagaZiekenhuis Den Haag
 • Isala Zwolle
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Maastricht UMC+
 • Maxima Medisch Centrum
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Radboudumc
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • VUmc

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Autologous transplantation after a rituximab/ibrutinib/ara-c containing induction in generalized mantle cell lymphoma – a randomized European MCL network trial.

Kankersoort

 • non-hodgkinlymfoom

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

870

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in  trialregister:

Datum laatste controle

25-06-2020