NICHE - studie (Dikkedarmkanker)

 • Open sinds 18-01-2018

Onderzoek waarbij patiënten met darmkanker zonder uitzaaiingen op afstand, kortdurend worden behandeld met immuuntherapie, tijdens de wachttijd tot aan operatie.

Doel onderzoek

In dit onderzoek worden patiënten met darmkanker zonder uitzaaiingen op afstand, naast de gangbare operatie voor het verwijderen van de tumor, behandeld met immuuntherapie. Deze behandeling vindt plaats gedurende de wachttijd tot aan operatie.

Het doel van het onderzoek:

 • In hoeverre reageert darmkanker op de combinatiebehandeling met immuuntherapie, zijnde ipilimumab (anti-CTLA4) en nivolumab (anti-PD1)
 • Wordt de kans dat darmkanker op de behandeling reageert groter als er een ontstekingsremmer aan de behandeling wordt toegevoegd?

Ook worden biologische kenmerken (biomarkers) in bloed en tumorweefsel onderzocht. Deze kenmerken kunnen mogelijk voorspellen bij welke patiënten de behandeling zal aanslaan.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Bewezen dikke darmkanker.
 • Herhaling van het dikke darm onderzoek (colonoscopie) voor het nemen van extra hapjes weefsel (biopten).
 • Geen uitzaaiingen op afstand.
 • Geen eerdere behandeling met immuuntherapie.
 • Geen ernstige auto-immuun aandoeningen.

Behandeling

Door middel van een biopt wordt nagegaan om welke type tumor het gaat; een “microsatelliet stabiele” of een “instabiele” tumor. De microsatelliet instabiele vorm van darmkanker, waarbij er een defect is in het herstel van schade aan het DNA, komt voor bij 15% van de patiënten, en de microsatelliet stabiele vorm bij 85%.

Patiënten die een microsatelliet stabiele soort tumor hebben, worden door loting verdeeld in twee groepen. Deze loting gaat alleen om het wel of niet geven van een ontstekingsremmer bij patiënten met een microsatelliet stabiele vorm. Alle patiënten binnen de studie krijgen dezelfde immuuntherapie.

De twee groepen zijn:
Groep 1: behandeling met nivolumab en ipilimumab.
Groep 2: behandeling met nivolumab, ipilimumab en celecoxib. Celecoxib is een ontstekingsremmer en pijnstiller.

Patiënten met een microsatelliet instabiele tumor komen in groep 1. De reden hiervoor is dat uit studies blijkt dat immuuntherapie bij microsatelliet instabiele tumoren voldoende werkt.

De behandeling wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen of
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.

Bijwerkingen

Bijwerkingen van immuuntherapie hebben te maken met de (over)activering van het eigen afweersysteem. Dit kunnen bijvoorbeeld reacties van de huid, schildklier, longen en dikke darm zijn. Aangezien in deze studie een beperkte hoeveelheid immuuntherapie wordt gegeven, is de verwachting dat de bijwerkingen beperkt zullen zijn.

De meest voorkomende bijwerkingen van nivolumab in combinatie met ipilimumab zijn:

 • Vermoeidheid
 • Huidreacties, waaronder uitslag, jeuk, netelroos, roodheid en droge huid
 • Diarree
 • Misselijkheid
 • Buikpijn
 • Verminderde eetlust
 • Bloedarmoede
 • Koorts
 • Gewrichtspijn of – stijfheid
 • Longontsteking

Extra belasting voor patiënt

 • Voor het onderzoek is extra afname van bloed en weefsel (weefsel wordt verkregen door een dikke darmonderzoek).
 • Tijdens het onderzoek wordt op vier vaste momenten extra bloed afgenomen.
 • Tijdens de vervolgperiode wordt tot maximaal acht keer extra bloed afgenomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amphia Ziekenhuis locatie Molengracht
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Catharina Ziekenhuis
 • HagaZiekenhuis locatie Leyweg
 • OLVG
 • Spaarne Gasthuis
 • Tergooi

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Nivolumab, Ipilimumab and COX2-inhibition in early stage colon cancer: an unbiased approach for signals of sensitivity.

Kankersoort

 • dikkedarmkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

130

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/ NKI, AMSTERDAM

Coördinatoren

M. van de Belt, Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Registratienummer trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Nivolumab en ipilimumab met of zonder celecoxib bij proefpersonen met darmkanker zonder uitzaaiingen op afstand.

Datum laatste controle

14-04-2021