SUBITO - studie (Borstkanker)

 • Open sinds 01-01-2017

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met een bepaald type borstkanker (BRCA1-like). Deelname is mogelijk voor patiënten met een vergevorderde borstkanker (stadium III). Er zijn dan nog geen uitzaaiingen op afstand, wel kunnen er uitzaaiingen naar de lymfeklieren zijn. Onderzocht wordt of een nieuwe behandeling het terugkeren van de ziekte en uitzaaiingen op afstand kan voorkomen.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of een behandeling met chemotherapie gevolgd door 2 kuren met een hoge dosis chemotherapie en het terugplaatsen van eigen stamcellen effectiever is dan een behandeling met chemotherapie gevolgd door een behandeling met het middel olaparib.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met vergevorderde HER2-negatieve borstkanker (stadium III).
 • Uit weefselonderzoek blijkt dat de tumor kenmerken van homologe recombinatie deficiëntie (HRD) heeft (BRCAlike). Patiënten die draagster zijn van een BRCA1 of BRCA2 gen mutatie mogen deelnemen zonder dit weefselonderzoek.
 • Patiënten zijn tussen de 18 jaar en 66 jaar.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.
 • Mannelijke patiënten moeten zeer effectieve anticonceptiemiddelen gebruiken tijdens de studie.

Toelichting BRCA-1 like:
Recent is ontdekt dat sommige borstkankers een niet goed werkend DNA- reparatiemechanisme hebben. Deze kankercellen hebben een te kort aan 'homoloog recombinatie', dat wordt dan 'homoloog recombinatie deficiëntie' (HRD) genoemd. Dit is het eerst vastgesteld bij borsttumoren die erfelijke aanleg voor borst -en eierstokkanker hebben. Het betreft dragers van een afwijking in het DNA, namelijk in één van de borstkankererfelijkheidsgenen, BRCA1 of BRCA2. HRD in borstkankercellen kan nu echter ook worden aangetoond bij patiënten die géén drager van het borstkankergen zijn. Deze afwijking bevindt zich dan, anders dan bij een erfelijke aanleg voor borstkanker, alleen in de borstkankercellen en niet in de gezonde cellen.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek in welke groep ze zitten.

 • Groep 1: deelnemende patiënten krijgen een behandeling met chemotherapie, gevolgd door een behandeling met het middel olaparib (tabletten, 2 x per dag gedurende 1 jaar).
 • Groep 2: deelnemende patiënten krijgen chemotherapie, gevolgd door 2 kuren met een hoge dosis chemotherapie. Na deze behandeling worden lichaamseigen bloedcellen teruggeplaatst.

Patiënten die de chemotherapie hebben gekregen voor de operatie en er bij de operatie nog rest borstkankercellen aanwezig zijn, komen in aanmerking voor nog 8 kuren chemotherapie tabletten. Naast deze behandelingen volgt in beide groepen voor of na de chemotherapie een operatie, mogelijk bestraling en als nodig ook hormonale therapie

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke (veelal tijdelijke) bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

Olaparib

 • Misselijkheid en overgeven
 • Diarree
 • Smaakverandering
 • Brandend maagzuur
 • Duizeligheid
 • Hoesten
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Remming van beenmerg. Hierdoor kan het aantal witte bloedcellen tijdelijk dalen, waardoor de kans op infecties groter wordt
 • Bloedarmoede: vermoeidheid, duizeligheid, afname van conditie en hartkloppingen
 • Longontsteking

2 kuren hoge dosis chemotherapie (mini CTC) en terugplaatsen stamcellen

 • Beenmergonderdrukking. Hierdoor daalt het aantal witte bloedcellen sterk, waardoor infecties, spontane blauwe plekken of niet goed te stelpen bloedneuzen kunnen ontstaan
 • Bloedarmoede: vermoeidheid, duizeligheid, afname van conditie en hartkloppingen
 • Slijmvliesbeschadiging (zweertjes in de mond, pijn bij slikken)
 • Diarree
 • Misselijkheid en overgeven
 • Smaakverandering
 • Oorsuizen of een verminderd gehoor
 • Onvruchtbaarheid bij vrouwen
 • Vermoeidheid

Extra belasting voor patiënt

 • Bij deelnemende patiënten vinden voorafgaand aan en tijdens de studie diverse onderzoeken plaats. Deze onderzoeken (als bijvoorbeeld een ECG, MRI, CT-scan, PET-scan) zijn niet anders dan als de patiënt niet aan de studie zou deelnemen. Wel vinden er voor de veiligheid extra bloedonderzoeken plaats tijdens het onderzoek.
 • Soms is het nodig nieuw weefselonderzoek te verrichten naar het type borstkanker.
 • Patiënten in groep 2 worden kort opgenomen in het ziekenhuis om de extra aangemaakte stamcellen uit het bloed te filtreren. Ook vindt opname plaats voor de toediening van de hoge dosis chemotherapie en het terugplaatsen van de stamcellen. De totale opname duur hangt vervolgens af van de bijwerkingen die optreden.
 • Deelnemende patiënten vullen vijf keer vragenlijsten in met vragen over de kwaliteit van leven en maken drie maal een test om het denkvermogen te meten in de periode van start tot 3 jaar na afloop van de behandeling. Dit kan thuis van achter een computer die verbonden is met het internet.
 • Indien deelnemende patiënten hiervoor toestemming geven kan er tumorweefsel en bloed extra worden afgenomen voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Ook na afloop van de studie vinden er extra controles plaats.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Erasmus MC
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maastricht UMC+
 • Medisch Spectrum Twente
 • Radboudumc
 • UMC Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Substantially Improving the Cure Rate of High-risk BRCA1-like Breast Cancer (Subito)

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

174

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek (AvL)/NKI, AMSTERDAM

Coördinatoren

Drs. V. (Vincent) de Jong, Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, AMSTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Het aanzienlijk verbeteren van de genezingskans van patiënten met hoog risico BRCA1-like borstkanker met behulp van gepersonaliseerde therapie. Een internationale fase III studie: de SUBITO studie.

Extra informatie
Kijk op SUBITO voor meer patiënteninformatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

26-05-2020