MEDIOLA-studie (Meerdere kankersoorten)

  • Onderzoeken voor meerdere groepen kankerpatiënten
  • Open sinds 17-03-2016

Een Fase I/II Studie met MEDI4736 (Anti-PD-L1 Antilichaam) in Combinatie met Olaparib (PARP remmer) in Patiënten Met Gevorderde Solide Tumoren De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
  • Erasmus MC
  • Maastricht UMC+
  • Radboudumc
  • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase I/II Study of MEDI4736 (Anti-PD-L1 Antibody) in Combination with Olaparib (PARP inhibitor) in Patients with Advanced Solid Tumors

Kankersoort

  • onderzoeken voor meerdere groepen kankerpatiënten

Fase trial

I/II

Maximaal aantal patiënten

133; 27 in Nederland

Goedkeuring

Vermelding in trialregister:

Datum laatste controle

31-05-2017