HOVON 140 CLL-studie (Chronisch lymfatische leukemie)

  • Chronische lymfatische leukemie
  • Gesloten voor deelname sinds 01-01-2020

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Een fase 3 multicenter, gerandomiseerd, prospectief, open-label onderzoek met standaard chemo-immunotherapie (FCR/BR) versus Rituximab plus Venotoclax (RVe) versus Obinutuzumab (GA101) plus Venotoclax (GVe) versus Obinutuzumab plus Ibrutinib plus Venotoclax (GIVe) in fitte patiënten met voorheen onbehandelde Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53 mutatie.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A phase 3 multicenter, randomized, prospective, open-label trial of standard chemoimmunotherapy (FCR/BR) versus Rituximab plus Venotoclax (RVe) versus Obinutuzumab (GA101) plus Venotoclax (GVe) versus Obinutuzumab plus Ibrutinib plus Venotoclax (GIVe) in fit patients with previously untreated Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) without del(17p) or TP53 mutation.

Kankersoort

  • chronische lymfatische leukemie

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

920; 115 in Nederland

Coördinatoren

HOVON, GCLLSG, Nordic CLL study Group, SAKK

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister:

Datum laatste controle

23-03-2020