CINC280A2201-studie (Niet-kleincellige longkanker)

 • Niet-kleincellige longkanker
 • Gesloten voor deelname sinds 01-04-2020

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt de werkzaamheid en effectiviteit van het nieuwe middel capmatinib. Ook wordt onderzocht:

 • Hoe snel na inname het middel in het bloed verschijnt en hoe snel het weer verdwijnt.
 • Welke biomarkers, lichaamsstoffen (meestal eiwitten), iets kunnen zeggen over de ziekte en over de effecten van capmatinib op de ziekte.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

Deelnemende patiënten krijgen kuren van 3 weken: 2 keer per dag een tablet capmatinib.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling met capmatinib zijn:

 • Maag- en buikpijn
 • Pijn in de gewrichten, botten en spieren
 • Diarree
 • Duizeligheid
 • Moeheid
 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Vasthouden van vocht (dikke armen en benen)
 • Trillende handen
 • Urineweginfectie

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten ondergaan voorafgaand aan de studie controles om te bepalen of deelname mogelijk is. Onder andere lichamelijk onderzoek, urine- en bloedonderzoek, hartfilmpje. Mogelijk wordt ook extra tumorweefsel afgenomen.
 • Tijdens de behandeling vinden regelmatig controles plaats. Tijdens de eerste kuur: 2 keer. Tijdens elke volgende kuur: 1 keer. De bezoeken duren ongeveer 2-4 uur.
 • Deelnemende patiënten vullen ook vragenlijsten in.
 • Ook na de behandeling vinden regelmatig controles plaats.
 • Deelnemende patiënten kunnen toestemming geven voor extra afname van tumorweefsel voor wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Phase II, multicenter, three-cohort study of oral cMET inhibitor INC280 in adult patients with EGFR wild-type (wt), advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) who have received one or two prior lines of systemic therapy for advanced/metastatic disease (CINC280A2201).

Kankersoort

 • niet-kleincellige longkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

5

Initiatiefnemers

Novartis Pharma B.V.

Coördinatoren

Novartis Pharma B.V.

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Fase II multicenter onderzoek met vier cohorten met de cMET-remmer INC280 in tabletvorm bij volwassenen met gevorderde EGFR wildtype niet-kleincellige longkanker die een of twee lijnen systemische behandeling hebben gehad voor gevorderde of gemetastaseerde ziekte (CINC280A2201).

Datum laatste controle

06-04-2020