PancreasParel - studie (Alvleesklierkanker)

 • Open sinds 01-06-2022

Onderzoek voor patiënten die worden geopereerd vanwege een tumor aan de alvleesklier (pancreas). Medische gegevens en lichaamsmaterialen worden verzameld voor onderzoek naar (erfelijke) factoren die bijdragen aan het ontstaan en verloop van alvleeskliertumoren.

Doel onderzoek

Het Parelsnoer Instituut is een biobank van 7 Nederlandse ziekenhuizen. Deze biobank bevat medische gegevens en lichaamsmaterialen voor onderzoek naar (erfelijke) factoren die bijdragen aan het ontstaan en verloop van alvleeskliertumoren. 
Het doel is medische gegevens en lichaamsmaterialen te verzamelen voor onderzoek naar (erfelijke) factoren die bijdragen aan het ontstaan en verloop van alvleeskliertumoren, en onderzoek naar stoffen in het bloed waarmee alvleeskliertumoren opgespoord kunnen worden.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

Alle patiënten die worden geopereerd aan een tumor van de alvleesklier (pancreas) mogen deelnemen aan dit onderzoek.

Behandeling

Er is geen sprake van extra behandelingen. Deelnemende patiënten kunnen aan PancreasParel toestemming geven om:

 • Medische gegevens op te vragen en te gebruiken.
 • Gegevens van patiënten op te vragen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de huisarts en de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Restweefsel te mogen gebruiken.
 • Extra lichaamsmateriaal (bloed, weefsel, vocht of ontlasting) af te nemen.
 • Afgenomen lichaamsmateriaal te bewaren.
 • Patiënten ook in de toekomst te benaderen voor aanvullend onderzoek of afname van lichaamsmateriaal.
 • Medische gegevens en lichaamsmateriaal te gebruiken voor ander intern onderzoek.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Aan deze studie zijn geen bijwerkingen verbonden.

Extra belasting voor patiënt

Het verzamelen van medische gegevens en lichaamsmateriaal gebeurt altijd tegelijk met ziekenhuis-bezoeken en/of afname van lichaamsmateriaal tijdens een behandeling in het ziekenhuis.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam Universitaire Medische Centra
 • Catharina Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Medisch Spectrum Twente
 • Radboudumc

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

PancreasParel

Kankersoort

 • alvleesklierkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

Er is geen maximaal aantal patiënten

Initiatiefnemers

Parelsnoer Instituut / PancreasParel / Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)

Goedkeuring

Dit onderzoek is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie en door de BioBank toetsingscommissie. Deze hebben geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
De PancreasParel: de landelijke biobank voor pancreas/periampullaire tumoren en chronische pancreatitis

Kijk op DPCG - PancreasParel voor meer informatie over dit onderzoek. 

Datum laatste controle

14-03-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.