BOOG 2014-05 INFLAME-studie (Borstkanker)

  • Borstkanker
  • Gesloten voor deelname sinds 01-01-2019

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie heeft als doel om een Nederlandse prospectieve registratie en databank op te zetten voor inflammatoir borstkanker. De studie registreert gegevens over de behandeling, het effect van de behandeling en bekijkt ook klinische, pathologische en moleculaire eigenschappen van inflammatoir borstkanker. Deze kennis wordt gebruikt bij het opstellen van behandelrichtlijnen en adviezen voor patiënten met inflammatoir borstkanker.

Toelichting: Bloed- en tumorweefsel worden onderzocht. Dit zou in de toekomst kunnen bijdragen aan het verbeteren van de vooruitzichten van de patiënten met deze zeldzame, agressieve vorm van borstkanker. Het onderzoek heeft geen invloed op de behandeling die patiënten ondergaan.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 124 patiënten aan deze studie meegedaan.

Verwachte termijn resultaten

De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht op 1 december 2020.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

Er is geen sprake van een studiebehandeling; er worden alleen gegevens verzameld. Deze studie heeft daarom geen invloed op de behandeling die deelnemende patiënten ondergaan.

De behandeling wordt gestopt als

  • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen (of risico’s) verbonden.

Extra belasting voor patiënt

  • Er wordt éénmalig een buisje bloed (10 ml) afgenomen, op een moment dat samenvalt met afname van bloed voor standaard bepalingen. Dit betekent dus niet een extra prik. Deze buis bloed zal worden gebruikt voor opslag van DNA voor toekomstig onderzoek.
  • Om de diagnose zeker te kunnen stellen, moet weefsel worden afgenomen via een biopt. Hierbij wordt indien mogelijk, extra weefsel voor de studie afgenomen. Hiervoor worden patiënten dus niet extra geprikt. Het biopt wordt verricht onder plaatselijke verdoving. Na de chemokuren worden patiënten geopereerd en wordt eventueel overgebleven tumorweefsel verwijderd. Indien mogelijk wordt een deel van dit weefsel voor de studie opgeslagen. Dit kan alleen als er voldoende weefsel overblijft voor de standaard onderzoeken. De operatie verandert niet voor de studie, er wordt bijvoorbeeld niet méér weefsel afgenomen dan normaal het geval zou zijn. De operatie is onderdeel van de standaardbehandeling en het is niet te verwachten dat patiënten hierbij hinder ondervinden door de studie.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

INFLAME: Towards optimal treatment of imflammatory breast cancer patients

Kankersoort

  • borstkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

200

Initiatiefnemers

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)

Coördinatoren

C.P. Schröder MD PhD, UMCG
G.S. Sonke MD PhD, NKI J.
Martens PhD, Erasmus MC
J. Wesseling MD PhD, NKI

Goedkeuring

De studie is voorgelegd aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) van het UMC Groningen. De METc kwalificeert dit observationele onderzoek niet als medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen zoals bedoeld in de WMO en heeft op basis hiervan besloten dat er geen WMO-oordeel nodig is om met het onderzoek te mogen starten.

Meer informatie

Nederlandse titel
Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland. (Een studie van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG); BOOG 2014-05).

Extra informatie

Datum laatste controle

21-08-2019