COLON-studie (Dikkedarmkanker)

 • Dikkedarmkanker
 • Open sinds 01-08-2010

Onderzoek naar voedings- en leefstijlgewoontes van patiënten met dikkedarmkanker. Onderzocht wordt of voeding, voedingssupplementen en leefstijl het verloop van de ziekte beïnvloeden.

Doel onderzoek

Verschillende voedings- en leefstijlfactoren beïnvloeden het risico op het ontstaan van dikkedarmkanker. Dit risico wordt verhoogd door een Westers voedingspatroon; veel rood vlees, vleeswaren en alcohol en weinig groenten en fruit. Verder hebben dikkere mensen een grotere kans op het krijgen van dikkedarmkanker. Het risico wordt verlaagd door voldoende lichamelijke beweging.

Over de effecten van voeding en leefstijl na de diagnose dikkedarmkanker en tijdens de behandeling is nog veel onduidelijk. Het is niet bekend of voeding, voedingssupplementen of leefstijl het verloop van dikkedarmkanker gunstig beïnvloeden. Gedurende dit onderzoek worden allerlei gegevens van dikkedarmkanker patiënten verzameld, zodat er antwoorden komen op deze vragen. De informatie die met dit onderzoek wordt verkregen, kan toekomstige patiënten met dikkedarmkanker mogelijk helpen om hun risico op het terugkomen van dikkedarmkanker te verlagen.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met dikkedarmkanker.
 • Patiënten kunnen alleen starten met deze studie vlak na de diagnose dikkedarmkanker (vóór de operatie).
 • Patiënten die eerder dikkedarmkanker hebben gehad kunnen niet deelnemen aan de studie.
 • Patiënten met inflammatory bowel disease of een erfelijke vorm van dikkedarmkanker kunnen niet deelnemen aan de studie.
 • Deelnemende patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

 • Aan de COLON-studie kunnen 2500 patiënten met dikkedarmkanker meedoen.
 • Patiënten die deelnemen aan deze studie, vullen vlak na de diagnose, na 6 maanden, 2 jaar en 5 jaar vragenlijsten in. De vragen in deze vragenlijsten gaan over voedingsgewoonten, het gebruik van voedingssupplementen, bewegen en roken, en over kwaliteit van leven.
 • Vlak na de diagnose, na 6 maanden, 2 jaar en 5 jaar wordt extra bloed afgenomen.
 • Aan patiënten die chemotherapie krijgen wordt gevraagd ook vragenlijsten in te vullen en bloed af te geven 1 jaar na de diagnose.
 • Van alle deelnemers wordt een stukje van de tumor onderzocht die tijdens de operatie wordt verwijderd.
 • Een deel van de deelnemers wordt gevraagd om vrijwillig een ontlastingmonster te verzamelen.
 • Gedurende 5 jaar houden de onderzoekers van de COLON-studie de medische gegevens bij van de patiënten die deelnemen aan de studie. Door te kijken of de kanker wegblijft of is teruggekomen, wordt duidelijk wat de relatie is tussen voeding, leefgewoontes en het verloop van de ziekte.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen (of risico’s) verbonden.

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten vullen extra vragenlijsten in.
 • Deelnemende patiënten staan extra bloed af voor onderzoek.
 • Een deel van de deelnemers wordt gevraagd een ontlastingmonster in te leveren.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Rijnstate Arnhem
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

The COLON study: Colorectal cancer: Longitudinal, Observational study on Nutritional and lifestyle factors that may influence colorectal tumour recurrence, survival and quality of life.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • dikkedarmkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

2500

Initiatiefnemers

Wageningen Universiteit,  Ziekenhuis Gelderse Vallei, Radboudumc

Coördinatoren

Ir. M. van Zutphen
Prof. dr. Ellen Kampman
Dr. Renate Winkels

Goedkeuring

Dit onderzoek is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Meer informatie

Nederlandse titel
COLON studie: Colorectaal kanker: Observationele, LONgitudinale studie.

Datum laatste controle

10-02-2020