CareMore-AI - studie (Borstkanker)

 • Open sinds 02-04-2015

Onderzoek bij patiënten met uitgezaaide borstkanker die gaan starten met hormonale therapie. Onderzocht wordt of circulerende tumorcellen de uitkomst van de therapie kunnen voorspellen.

Doel onderzoek

Circulerende tumorcellen (CTC’s) zijn kankercellen die loslaten van het kankergezwel en in het bloed terechtkomen. CTC’s kunnen uitzaaiingen in andere organen vormen. Deze studie onderzoekt of de groeifactor HER2 voorkomt op deze CTC’s en of dit een verband heeft met het succes van de behandeling met hormonale therapie.

Toelichting
Deelname aan dit onderzoek levert voor de deelnemende patiënt geen voordeel op. De uitkomsten van dit onderzoek zijn mogelijk nuttig voor patiënten met borstkanker in de toekomst.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten hebben hormoongevoelige uitgezaaide borstkanker en komen in aanmerking voor hormoontherapie.
 • Bij patiënt is de groeifactor HER2 niet aangetoond op het geopereerde (primaire) borsttumorweefsel.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten hebben tot 6 maanden voor aanvang van het onderzoek geen chemotherapie gehad voor niet-uitgezaaide borstkanker.
 • Patiënten hebben tot 2 weken voor aanvang van het onderzoek geen chemotherapie of immunotherapie gehad.
 • Patiënten hebben tot 1 week voor aanvang van het onderzoek geen hormoontherapie gehad.
 • Patiënten zijn vrouwen van 18 jaar of ouder.

Behandeling

 • Er worden eenmalig 5 buisjes bloed van 10 ml afgenomen tegelijkertijd met een afname die nodig is voor de standaard diagnostiek. Patiënten hoeven hiervoor niet extra geprikt te worden of het ziekenhuis extra te bezoeken.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt, bijvoorbeeld door bijwerkingen, tumorgroei of andere redenen groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen (of risico’s) verbonden.

Extra belasting voor patiënt

Het bloed voor dit onderzoek wordt tegelijk afgenomen met een bloedafname die nodig is voor de reguliere behandeling. Dat betekent dat patiënten voor dit onderzoek het ziekenhuis niet extra hoeven te bezoeken en dat er niet extra wordt geprikt.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Franciscus
 • Gelre Ziekenhuizen
 • Ikazia Ziekenhuis
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Maasstad Ziekenhuis

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Prognostic value of HER2-positive circulating tumor cells in metastatic breast cancer patients treated with aromatase inhibitors (CareMore-AI study).

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

165

Initiatiefnemers

Erasmus Medisch Centrum, ROTTERDAM

Coördinatoren

t

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Registratienummer trialregister: 

Meer informatie

Nederlandse titel
Voorspellende waarde van HER2-positieve tumorcellen in het bloed in patiënten met uitgezaaide borstkanker behandeld met hormonale therapie (CareMore-AI studie).

Datum laatste controle

24-12-2021

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.