GRAFITI-studie (Wekedelentumoren)

  • Wekedelentumoren
  • Gesloten voor deelname sinds 12-12-2018

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Op dit moment is er geen standaardbehandeling voor patiënten met een Desmoid-tumor. Steeds meer artsen adviseren de wait-and-see behandeling. Dit houdt in dat de tumor wordt gecontroleerd, maar niet met medicijnen, bestraling of een operatie wordt behandeld. Dit is veilig, omdat de tumor niet uitzaait en zelfs soms spontaan kleiner wordt. Om een passende behandeling te kunnen geven, is het belangrijk om het gedrag van een tumor te kunnen voorspellen. Met dit onderzoek wordt de groei en het gedrag van de tumor onderzocht om te beoordelen of de afwachtende (wait-and-see) behandeling een passende behandeling is. Daarnaast wordt de kwaliteit van leven onderzocht tijdens deze behandeling.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 100 patiënten aan deze studie meegedaan.

Verwachte termijn resultaten

De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht op 1 januari 2023.

Toelichting

100 Patienten zijn geïncludeerd. Deze patienten worden gedurende 5 jaar gevolgd met een ‘wait and see’ beleid.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

  • Naast de standaard onderzoeken om de diagnose te stellen, wordt een echo van de tumor gemaakt om de grootte vast te leggen.
  • Patiënten staan gedurende 5 jaar onder medische controle.
  • Tijdens elke controle zal de arts enkele vragen stellen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Tevens zal er een echografie of MRI-scan plaatsvinden om de eventuele groei van de tumor vast te stellen.
  • Deelnemende patiënten vullen regelmatig vragenlijsten in met vragen over de kwaliteit van leven.

De behandeling wordt gestopt als

  • De behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
  • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen (of risico’s) verbonden.

Extra belasting voor patiënt

De extra belasting voor patiënten is bij dit onderzoek minimaal.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

GRAFITI Registration study. Prospective registration study on growth behavior of aggressive fibromatosis without therapeutic intervention.

Website

Ga naar studie website

Kankersoorten

  • wekedelentumoren

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

100

Initiatiefnemers

Erasmus MC Rotterdam

Coördinatoren

Drs. Danique van Broekhoven, Phd, Erasmus MC Rotterdam
Prof. Dr. Cornelis Verhoef, hoofd afdeling Chirurgie, Erasmus MC Rotterdam

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Registratienummer trialregister: 

• Nederlands Trialregister (NTR): NTR4714

Meer informatie

Nederlandse titel
GRAFITI-studie: onderzoek naar de groei van agressieve fibromatose.

Datum laatste controle

20-03-2019