HOVON 114 MM-studie (Multiple Myeloom)

 • Multipel myeloom
 • Open sinds 01-08-2015

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Doel onderzoek

Inductie en consolidatie behandeling met Pomalidomide gecombineerd met Carfilzomib en dexamethason, gevolgd door onderhoudsbehandeling met Pomalidomide of Pomalidomide en dexamethason voor patiënten met Multipel Myeloom in progressie na een eerstelijns behandeling met Lenalidomide en Bortezomib.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Academisch Medisch Centrum
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis locatie Langendijk
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis locatie St. Elisabeth Tilburg
 • Erasmus MC
 • HagaZiekenhuis locatie Leyweg
 • Isala Zwolle
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Maastricht UMC+
 • Medisch Spectrum Twente
 • Radboudumc
 • Reinier de Graaf Groep locatie Reinier de Graaf Gasthuis
 • UMC Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • VUmc

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Pomalidomide combined with Carfilzomib and Dexamethasone (PCd) for induction and consolidation followed by Pomalidomide combined with Dexamethason vs Pomalidomide maintenance for patients with Multiple Myeloma in first relapse after prior 1st line treatment with Lenalidomide and Bortezomib.

Kankersoort

 • multipel myeloom

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

222

Coördinatoren

P. Sonneveld

 • Erasmus MC
 • ROTTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in  trialregister:
Register CCMO: NL45339.078.14

Datum laatste controle

14-05-2019