HOVON 129 - studie (Multipel myeloom)

  • Gesloten voor deelname sinds 05-08-2021

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Behandeling van volwassen patiënten met primaire plasmacel leukemie met carfilzomib en lenalidomide.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Carfilzomib and lenalidomide based treatment for younger and elderly newly diagnosed primary plasma cell leukemia patients.

Kankersoort

  • multipel myeloom

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

61

Coördinatoren

N.W.C.J. van de Donk, VUmc, Amsterdam

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Datum laatste controle

15-10-2021