HOVON 129-studie (Multipel myeloom)

  • Multipel myeloom
  • Open sinds 10-08-2015

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON 

Doel onderzoek

Behandeling van volwassen patiënten met primaire plasmacel leukemie met carfilzomib en lenalidomide.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Erasmus MC
  • UMC Utrecht
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  • VUmc

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Carfilzomib and lenalidomide based treatment for younger and elderly newly diagnosed primary plasma cell leukemia patients.

Kankersoort

  • multipel myeloom

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

116

Coördinatoren

N.W.C.J. van de Donk, VUmc, Amsterdam

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Datum laatste controle

25-08-2020