Prospectief Landelijk CRC Cohort - PLCRC (Anuskanker, Dikkedarmkanker, Dunnedarmkanker, Endeldarmkanker)

 • Open sinds 19-09-2014

In het Prospectief Landelijk CRC Cohort worden de gegevens van patiënten met dunnedarm-, dikkedarm- en endeldarm- en anuskanker verzameld. Het gaat hierbij om zowel patiëntengegevens, zoals leeftijd, geslacht, uitslagen van bloedonderzoek, beeldvormend onderzoek, aard en resultaat van de behandeling als kenmerken van de tumor. Tevens wordt optioneel tumor materiaal en bloed opgeslagen, en patiënt gerapporteerde uitkomsten verzameld. Aan de hand van deze gegevens en verder wetenschappelijk onderzoek, wordt geprobeerd beter te voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling. Onderzocht wordt hoe behandelingen en kwaliteit van leven kunnen worden verbeterd. Ook kunnen patiënten ervoor kiezen om gevraagd te worden voor nieuw onderzoek binnen het cohort.

Doel onderzoek

Deze studie verzamelt medische gegevens van zoveel mogelijk patiënten met dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker. Onderzocht wordt of op basis van deze gegevens kan worden voorspeld welke patiënten baat hebben bij welke behandeling. Daarnaast biedt de studie de mogelijkheid om nieuwe behandelmethoden te testen. Zo kunnen in de toekomst effectievere behandelingen op maat worden gegeven, met mogelijk minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. 

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten hebben dikkedarm-, dunnedarm-, endeldarm- of anuskanker (gehad).
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Welke behandeling deelnemende patiënten krijgen wordt bepaald door de eigen behandelend arts en staat los van deze studie. De meeste patiënten met dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker ondergaan een operatie, soms aangevuld met een behandeling met medicijnen. 

De studie wordt gestopt als

 • De studie stopt in principe niet, een individuele deelnemende patiënt kan wel op ieder moment wel zijn/haar toestemming intrekken.

Bijwerkingen

Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen (of risico’s) verbonden.

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten geven toestemming om medische gegevens, vanuit de medische status, voor de studie op te slaan.

Voor onderstaande punten geldt dat patiënten zelf beslissen of ze hier aan deel willen nemen:

 • Deelnemende patiënten vullen vragenlijsten in met vragen over de kwaliteit van leven (voor, tijdens en na een behandeling).
 • Tumorweefsel van deelnemende patiënten, verkregen tijdens een operatie, wordt opgeslagen.
 • Bloed van deelnemende patiënten wordt opgeslagen.
 • Het opnieuw benaderd worden voor deelname aan nieuwe studies binnen het cohort, inclusief experimentele behandelmethoden.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • ADRZ
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Alrijne Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis
 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Antonius Ziekenhuis
 • Beatrixziekenhuis
 • Bravis Ziekenhuis
 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • Deventer Ziekenhuis
 • Diakonessenhuis
 • Dijklander Ziekenhuis
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
 • Elkerliek Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Flevoziekenhuis
 • Franciscus
 • Gelre Ziekenhuizen
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • Hagaziekenhuis
 • Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis
 • HMC
 • IJsselland Ziekenhuis
 • Ikazia Ziekenhuis
 • Isala
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Laurentius Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maastricht UMC+
 • Maastro
 • Martini Ziekenhuis
 • Máxima MC
 • Meander Medisch Centrum
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Medisch Spectrum Twente
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • OLVG
 • Radboudumc
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Rijnstate
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Saxenburgh Groep
 • Spaarne Gasthuis
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • St. Jans Gasthuis Weert
 • Tergooi
 • Treant Zorggroep
 • UMC Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • VieCuri Medisch Centrum
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • ZGT
 • Ziekenhuis Amstelland
 • Ziekenhuis Bernhoven
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Ziekenhuis Rivierenland
 • Ziekenhuis St Jansdal
 • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
 • Zuyderland

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • anuskanker
 • dikkedarmkanker
 • dunnedarmkanker
 • endeldarmkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

geen maximum bepaald

Initiatiefnemers

Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG)

Coördinatoren

Dr. G.R. Vink, IKNL / UMC Utrecht

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister: 

Meer informatie

Nederlandse titel
Het Prospectief Landelijk CRC Cohort: Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dunnedarm-, dikkedarm-,endeldarm- en anuskanker

Extra informatie
Kijk voor meer informatie over deze studie op PLCRC. Of op de website van de DCCG.

Datum laatste controle

05-03-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.