Prospectief Landelijk CRC Cohort (Dikkedarmkanker, Endeldarmkanker)

 • Dikkedarmkanker, endeldarmkanker
 • Open sinds 19-09-2014

In het Prospectief Landelijk CRC Cohort worden de gegevens van patiënten met dikkedarm- en endeldarmkanker verzameld. Het gaat hierbij om zowel patiëntengegevens, zoals leeftijd, geslacht, uitslagen van bloedonderzoek, beeldvormend onderzoek, aard en resultaat van de behandeling als kenmerken van de tumor. Tevens wordt optioneel tumor materiaal en bloed opgeslagen, en patiënt gerapporteerde uitkomsten verzameld. Aan de hand van deze gegevens en verder wetenschappelijk onderzoek, wordt geprobeerd beter te voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling.Onderzocht wordt hoe behandelingen en kwaliteit van leven kunnen worden verbeterd. Ook kunnen patiënten ervoor kiezen om gevraagd te worden voor nieuw onderzoek binnen het cohort.

Doel onderzoek

Deze studie verzamelt medische gegevens van zoveel mogelijk patiënten met dikkedarm- en endeldarmkanker. Onderzocht wordt of op basis van deze gegevens kan worden voorspeld welke patiënten baat hebben bij welke behandeling. Daarnaast biedt de studie de mogelijkheid om nieuwe behandelmethoden te testen. Zo kunnen in de toekomst effectievere behandelingen op maat worden gegeven, met mogelijk minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. 

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten hebben dikkedarm- of endeldarmkanker (gehad).
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Welke behandeling deelnemende patiënten krijgen wordt bepaald door de eigen behandelend arts en staat los van deze studie. De meeste patiënten met dikkedarmkanker ondergaan een operatie, soms aangevuld met een behandeling met medicijnen. Patiënten met endeldarmkanker ondergaan vaak een operatie, eventueel in combinatie met bestraling.

De studie wordt gestopt als

 • De studie stopt in principe niet, een individuele deelnemende patiënt kan op ieder moment wel zijn/haar toestemming intrekken.

Bijwerkingen

Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen (of risico’s) verbonden.

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten geven toestemming om medische gegevens, vanuit de medische status, voor de studie op te slaan.

Voor onderstaande punten geldt dat patiënten zelf beslissen of ze hier aan deel willen nemen:

 • Deelnemende patiënten vullen vragenlijsten in met vragen over de kwaliteit van leven (voor, tijdens en na een behandeling).
 • Tumorweefsel van deelnemende patiënten, verkregen tijdens een operatie, wordt opgeslagen.
 • Bloed van deelnemende patiënten wordt opgeslagen.
 • Het opnieuw benaderd worden voor deelname aan nieuwe studies binnen het cohort, inclusief experimentele behandelmethoden.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Academisch Medisch Centrum
 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis locatie Goes
 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis locatie Vlissingen
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Alrijne Ziekenhuis locatie Leiden
 • Alrijne Ziekenhuis locatie Leiderdorp
 • Amphia Ziekenhuis
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bernhoven
 • Bravis Ziekenhuis locatie Bergen op Zoom
 • Bravis Ziekenhuis locatie Roosendaal
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
 • Catharina Ziekenhuis
 • Deventer Ziekenhuis
 • Diakonessenhuis Utrecht
 • Dijklander Ziekenhuis
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
 • Elkerliek Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Flevoziekenhuis
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Vlietland Ziekenhuis
 • HagaZiekenhuis Den Haag
 • HMC Haaglanden Medisch Centrum
 • IJsselland Ziekenhuis
 • Ikazia Ziekenhuis
 • Isala Zwolle
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Laurentius Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Maastricht UMC+
 • MAASTRO clinic
 • Martini Ziekenhuis
 • Maxima Medisch Centrum
 • Meander Medisch Centrum
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Medisch Spectrum Twente
 • Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar
 • OLVG
 • Radboudumc
 • Reinier de Graaf Groep
 • Rijnstate Arnhem
 • Rijnstate Velp
 • Rijnstate Zevenaar
 • Rivas Zorggroep- Beatrixziekenhuis
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Saxenburgh Groep
 • Spaarne Gasthuis locatie Haarlem
 • St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • St. Antonius Ziekenhuis Woerden
 • St. Jans Gasthuis Weert
 • Tergooi
 • Treant Zorggroep locatie Bethesda
 • Treant Zorggroep locatie Refaja
 • Treant Zorggroep locatie Scheper
 • UMC Utrecht
 • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
 • VieCuri
 • VUmc
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • ZGT
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Ziekenhuis Rivierenland
 • Ziekenhuis St Jansdal
 • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen De Honte
 • Zuyderland Medisch Centrum

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • dikkedarmkanker
 • endeldarmkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

geen maximum bepaald

Initiatiefnemers

Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG)

Coördinatoren

Dr. M. Koopman, UMC Utrecht
Prof. Dr. L. Verkooijen, UMC Utrecht
Dr. G.R. Vink, IKNL / UMC Utrecht

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister: 

Meer informatie

Nederlandse titel
Het Prospectief Landelijk CRC Cohort: Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker.

Extra informatie
Kijk voor meer informatie over deze studie op PLCRC. Of op de website van de DCCG.

Datum laatste controle

14-12-2020