ICAN-studie (Slokdarmkanker, Maagkanker)

  • Maagkanker, slokdarmkanker
  • Gesloten voor deelname sinds 25-11-2019

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Bij de behandeling wordt een deel van de slokdarm en de maag verwijderd door middel van een kijkoperatie. Van het blijvende deel van de maag wordt een buis gemaakt waardoor een ‘buismaag’ ontstaat die met de slokdarm wordt verbonden. De verbinding tussen slokdarm en buismaag kan zowel in de hals als in de borstkas worden gemaakt. Er is echter een risico op lekkage van deze verbinding. Deze studie onderzoekt of er verschil zit in de kans op een lekkage bij een verbinding in de hals of een verbinding in de borstkas. Daarnaast wordt onderzocht of de gevolgen van deze lekkages voor beide locaties vergelijkbaar zijn.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 211 patiënten aan deze studie meegedaan.

Verwachte termijn resultaten

De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht op 15 augustus 2020.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

Groep 1: De verbinding tussen slokdarm en buismaag wordt volgens de standaardbehandeling gemaakt in de hals.

Groep 2: De verbinding tussen slokdarm en buismaag wordt volgens de standaardbehandeling gemaakt in de borstkas.

De behandeling wordt gestopt als

  • De behandelend arts vindt dat de toegewezen nieuwe verbinding tussen slokdarm en buismaag niet op een veilige manier kan worden gemaakt.
  • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Aan dit onderzoek zijn geen extra bijwerkingen of risico's verbonden.

Extra belasting voor patiënt

  • Deelnemende patiënten blijven gedurende 2 jaar onder controle bij het ziekenhuis waar zij zijn geopereerd.
  • Deelnemende patiënten vullen 1 keer voor de operatie en 5 keer in het jaar na de operatie een vragenlijst in.
  • Deelnemende patiënten hoeven in het kader van dit onderzoek geen extra onderzoeken, zoals röntgenfoto's of bloedafnames, te ondergaan.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Intrathoracic versus Cervical ANastomosis after minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer: a randomized controlled trial.

Kankersoort

  • maagkanker
  • slokdarmkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

200

Initiatiefnemers

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Coördinatoren

F. van Workum, chirurg in opleiding, CWZ Nijmegen

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Meer informatie

Nederlandse titel
Vergelijking van een verbinding tussen slokdarm en buismaag in de hals of in de borstkas.

Datum laatste controle

14-01-2020