Aspirin - studie (Dikkedarmkanker)

 • Open sinds 01-11-2014

Onderzoek naar een nieuwe aanvullende behandeling voor patiënten (45 jaar en ouder) met dikkedarmkanker die een operatie hebben ondergaan. Onderzocht wordt of dagelijks aspirine de overleving verbetert.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of patiënten met dikkedarmkanker langer leven als ze gedurende vijf jaar dagelijks aspirine gebruiken in aanvulling op de standaardbehandeling. In kleinere onderzoeken is aangetoond dat het slikken van het medicijn aspirine in lage dosering mogelijk een langere overleving geeft bij patiënten met dikkedarmkanker en de kans op terugkeer of uitzaaiing van de tumor mogelijk verkleint. Onderzocht wordt of de mogelijke gunstige effecten van aspirine opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten (45 jaar en ouder) met dikkedarmkanker, en hieraan succesvol geopereerd.
 • Patiënten gebruiken geen aspirine of ascal.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek niet in welke groep ze zitten.

Groep 1 neemt 5 jaar lang elke dag 1 tablet aspirine. 

Groep 2 neemt 5 jaar lang elke dag 1 placebo-tablet; een nepmedicijn.

Toelichting

 • Deelnemende patiënten weten tijdens de studie niet of ze tabletten aspirine nemen of de placebo-tabletten.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt, bijvoorbeeld door bijwerkingen, groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • De patiënt in aanmerking komt voor behandeling met aspirine om een andere reden dan dit onderzoek.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen geven. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

Aspirine

 • maag- en darmbloedingen

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten vullen regelmatig vragenlijsten met vragen over de kwaliteit van leven en eventuele bijwerkingen, in totaal vier keer.
 • Daarnaast vinden tijdens het onderzoek regelmatig standaardcontroles plaats.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • ADRZ
 • Alrijne Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis
 • Antonius Ziekenhuis
 • Beatrixziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • Deventer Ziekenhuis
 • Diakonessenhuis
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
 • Elkerliek Ziekenhuis
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • Hagaziekenhuis
 • HMC
 • IJsselland Ziekenhuis
 • Ikazia Ziekenhuis
 • LangeLand Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maxima Medisch Centrum
 • Meander Medisch Centrum
 • Medisch Spectrum Twente
 • Nij Smellinghe
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Slingeland Ziekenhuis
 • Spaarne Gasthuis
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix
 • VieCuri Medisch Centrum
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • ZGT
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Ziekenhuis St Jansdal
 • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase III double -blind placebo- controlled Randomised Trial of Aspirin on Recurrence and Survival in Colon Cancer Patients.

Kankersoort

 • dikkedarmkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

1588

Initiatiefnemers

LUMC

Coördinatoren

Dr. G.J. Liefers, LUMC, LEIDEN

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister: 

Meer informatie

Nederlandse titel
De rol van aspirine op de overleving van patiënten met dikkedarmkanker; een fase III dubbel blinde placebo gecontroleerde gerandomiseerde studie.

Extra informatie
Kijk op DCCG - ASPIRIN voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek

Datum laatste controle

02-11-2022

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.