Aspirin - studie (Dikkedarmkanker)

  • Gesloten voor deelname sinds 31-12-2022

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of patiënten met dikkedarmkanker langer leven als ze gedurende vijf jaar dagelijks aspirine gebruiken in aanvulling op de standaardbehandeling. In kleinere onderzoeken is aangetoond dat het slikken van het medicijn aspirine in lage dosering mogelijk een langere overleving geeft bij patiënten met dikkedarmkanker en de kans op terugkeer of uitzaaiing van de tumor mogelijk verkleint. Onderzocht wordt of de mogelijke gunstige effecten van aspirine opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen.

Onderzoeksresultaten

Toelichting

De Follow-up periode loopt door tot en met december 2027.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek niet in welke groep ze zitten.

Groep 1 neemt 5 jaar lang elke dag 1 tablet aspirine. 

Groep 2 neemt 5 jaar lang elke dag 1 placebo-tablet; een nepmedicijn.

Toelichting

  • Deelnemende patiënten weten tijdens de studie niet of ze tabletten aspirine nemen of de placebo-tabletten.

De behandeling wordt gestopt als

  • De behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt, bijvoorbeeld door bijwerkingen, groter zijn dan de mogelijke voordelen.
  • De patiënt zelf besluit te stoppen.
  • De patiënt in aanmerking komt voor behandeling met aspirine om een andere reden dan dit onderzoek.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen geven. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

Aspirine

  • maag- en darmbloedingen

Extra belasting voor patiënt

  • Deelnemende patiënten vullen regelmatig vragenlijsten met vragen over de kwaliteit van leven en eventuele bijwerkingen, in totaal vier keer.
  • Daarnaast vinden tijdens het onderzoek regelmatig standaardcontroles plaats.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase III double -blind placebo- controlled Randomised Trial of Aspirin on Recurrence and Survival in Colon Cancer Patients.

Kankersoort

  • dikkedarmkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

1588

Initiatiefnemers

LUMC

Coördinatoren

Dr. G.J. Liefers, LUMC, LEIDEN

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister: 

Meer informatie

Nederlandse titel
De rol van aspirine op de overleving van patiënten met dikkedarmkanker; een fase III dubbel blinde placebo gecontroleerde gerandomiseerde studie.

Extra informatie
Kijk op DCCG - ASPIRIN voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek

Datum laatste controle

03-02-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.