HOVON 127 - studie (Burkitt Lymfoom, Non-Hodgkin lymfoom)

  • Open sinds 19-06-2014

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Informatie deelnemende ziekenhuizen via www.hovon.nl

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Phase III study comparing R-CODOX-M/R-IVAC versus dose-adjusted EPOCH-R (DA-EPOCH-R) for patients with newly diagnosed high risk Burkitt lymphoma.

Kankersoort

  • non-hodgkinlymfoom

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

260

Initiatiefnemers

HOVON

Coördinatoren

VUmc

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Gerandomiseerd fase II onderzoek waarin bij patiënten met een nieuw gediagnostiseerd Burkitt lymfoom behandeling met R-CODOX-M/R-IVAC vergeleken wordt met behandeling met DA-EPOCH-R.

Datum laatste controle

08-06-2021