BOOG 2013-02 ProspMaleBC (Borstkanker)

  • Gesloten voor deelname sinds 07-12-2017

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie registreert gegevens van - nieuw gediagnosticeerde - mannen met borstkanker. Onder andere gegevens over de behandeling (zoals operatie, eventuele bestraling en/of medicijnen), het effect van de behandeling, bijwerkingen en geslacht-specifieke gevolgen voor de kwaliteit van leven. Deze kennis wordt gebruikt bij het opstellen van behandelrichtlijnen en adviezen voor mannen met borstkanker.

Toelichting

  • Bloed- en tumorweefsel worden onderzocht. Doel is om de effecten van recent ontwikkelde doelgerichte therapieën en behandelstrategieën beter te kunnen verklaren. Uiteindelijk kan dit leiden tot totstandkoming van ‘therapie op maat'.
  • De gegevens kunnen worden vergeleken met gegevens afkomstig van vrouwelijke patiënten met borstkanker.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 270 patiënten aan deze studie meegedaan.

Toelichting

Meer onderzoek met weefsel en data van deze studie zijn gepland en de resultaten hiervan worden de komende jaren verwacht.

Overige opmerkingen

De eerste onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium - December 5-9, 2017

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

Er is geen sprake van een studiebehandeling; er worden alleen gegevens verzameld. Deze studie heeft daarom geen invloed op de behandeling die deelnemende patiënten ondergaan.

Het onderzoek wordt gestopt als

  • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Niet van toepassing.

Extra belasting voor patiënt

  • Deelnemende patiënten vullen tijdens het onderzoek in totaal 3 keer een vragenlijst  (kwaliteit van leven) in: vóór de behandeling, na 1 jaar en na 5 jaar. Dit gebeurt bij voorkeur tijdens een standaardbezoek aan het ziekenhuis.
  • Optioneel: deelnemende patiënten kunnen toestemming geven voor afname van 1 extra buisje bloed tijdens een standaard bloedafname.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Male Breast Cancer: prospective into perspective.

Kankersoort

  • borstkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

270

Initiatiefnemers

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) in samenwerking met de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).

Coördinatoren

C.P. Schröder MD PhD, UMCG
C.J. van Asperen MD PhD, LUMC
J.W.M. Martens PhD, Erasmus MC

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Meer informatie

Nederlandse titel
Prospectieve registratiestudie voor mannen met borstkanker in Nederland. (Een studie van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG); BOOG 2013-02.)

Extra informatie

  • Kijk op BOOG voor achtergrondinformatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

23-01-2018

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.