HOVON 112 - studie (Stamceltransplantatie)

  • Acute lymfatische leukemie, acute myeloïde leukemie, chronische lymfatische leukemie, hodgkinlymfoom, myelodysplastisch syndroom, non-hodgkinlymfoom
  • Tijdelijk gesloten sinds 20-06-2017

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Doel onderzoek

Behandeling van ernstige Graft versus Host ziekte na allogene stamceltransplantatie met prednisolon in vergelijking met behandeling met Mesenchymale Stromale Cellen en prednisolon.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Informatie deelnemende ziekenhuizen via www.hovon.nl

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Treatment of severe acute GVHD after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with steroids versus MSC and steroids. A prospective double-blind placebo-controlled randomized phase III trial

Kankersoort

  • acute lymfatische leukemie
  • acute myeloïde leukemie
  • chronische lymfatische leukemie
  • hodgkinlymfoom
  • myelodysplastisch syndroom
  • non-hodgkinlymfoom

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

200

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister: 

• Register CCMO: NL41506.000.13

Datum laatste controle

08-06-2021