BOOG 2013-01 Triple-B - studie (Borstkanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 06-02-2023

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt welke behandeling het meest effectief is bij patiënten met uitgezaaide triple negatieve borstkanker en of dat is te voorspellen. Onderzocht wordt:

 • Of een bepaalde test (BRCA-like test) kan voorspellen voor welk soort chemotherapie de uitgezaaide borstkanker gevoelig is.
 • Of er andere biologische kenmerken (biomarkers) zijn die kunnen voorspellen voor welk soort chemotherapie de uitgezaaide borstkanker gevoelig is.
 • Of het toevoegen van immuuntherapie (atezolizumab) aan de chemotherapie de uitgezaaide borstkanker langer onder controle houdt dan chemotherapie alleen.
 • Of er andere biologische kenmerken (biomarkers) zijn die kunnen voorspellen welke patiënten het meeste baat hebben van het toevoegen van immuuntherapie (atezolizumab) aan de chemotherapie.

Toelichting

 • Bij triple negatieve borstkanker heeft de tumor 3 kenmerken niet: de tumor heeft geen oestrogeen receptor, geen progesteron receptor én de tumor is HER2-negatief (HER2 is een eiwit en speelt een belangrijke rol bij de groei en deling van cellen). In tegenstelling tot andere borstkanker subtypes zoals bv hormoongevoelige borstkanker liggen er meer immuuncellen nabij de triple negatieve borstkankercellen.
 • Er zijn 2 soorten triple negatieve borstkanker. Het ene type heeft een afwijking in een eiwit, het BRCA-eiwit genoemd. Dit type kanker lijkt extra gevoelig voor chemotherapie met de combinatie van de middelen carboplatin1 en cyclofosfamide2. Het andere type heeft geen afwijking in het BRCA-eiwit en lijkt heel gevoelig voor behandeling met paclitaxel3.

1 Carbosin®, Paraplatin®
2 Endoxan®
3 Taxol®

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 4 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

 • Groep 1 krijgt een behandeling met carboplatin + cyclofosfamide. Op dag 1 van elke kuur per infuus toegediend. Bij verergering van ziekte kan ervoor gekozen worden om te gaan behandelen met atezolizumab en paclitaxel.
 • Groep 2 krijgt een behandeling met carboplatin + cyclofosfamide + atezolizumab. Carboplatin en cyclofosfamide worden op dag 1 van elke kuur per infuus toegediend. Atezolizumab wordt op dag 1 en dag 15 toegediend per infuus.
 • Groep 3 krijgt een behandeling met paclitaxel. Op dag 1, 8 en 15 van elke kuur per infuus toegediend. Bij verergering van ziekte kan ervoor gekozen worden om te gaan behandelen met atezolizumab, carboplatin en cyclofosfamide.
 • Groep 4 krijgt een behandeling met paclitaxel + atezolizumab. Paclitaxel wordt op dag 1, 8 en 15 van elke kuur per infuus toegediend. Atezolizumab wordt op dag 1 en 15 toegediend per infuus.

Wanneer het behandelteam besluit om tijdens de behandeling met chemotherapie (paclitaxel of carboplatin + cyclofosfamide) + atezolizumab de chemotherapie te stoppen, kan atezolizumab gegeven worden in kuren van 3 weken

Toelichting

 • Elke kuur duurt 4 weken.
 • De behandeling wordt voortgezet zolang de ziekte niet verergert.

De behandeling wordt gestopt als

 • De ziekte is verergerd.
 • Als alle onderzoeken volgens het schema voorbij zijn.
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf wilt stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment.
 • Als de patiënt zwanger is geworden.
 • Als één van de volgende instanties besluit dat het onderzoek moet stoppen: de opdrachtgever BOOG Study Center, de overheid, of de Medisch-Etische Commissie die het onderzoek beoordeelt.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

Paclitaxel

 • Overgevoeligheidsreactie (jeuk, huiduitslag, kortademigheid, lage bloeddruk, warmtegevoel en koorts).
 • Gevoelsstoornissen en/of tintelingen in handen en voeten.
 • Spier- en gewrichtsklachten.
 • Haaruitval.
 • Tijdelijke daling van witte bloedcellen (tijdelijk meer vatbaar voor infecties en koorts).
 • Spontane bloedingen (bloedneus) of een flinke bloeduitstorting Tijdelijke daling bloedplaatjes (spontane bloedingen of bloeduitstortingen).
 • Tijdelijke daling van rode bloedcellen (bloedarmoede).

Carboplatin

 • Tijdelijke daling van witte bloedcellen (tijdelijk vatbaar voor infecties).
 • Tijdelijke daling bloedplaatjes (spontane bloedingen of bloeduitstortingen).
 • Tijdelijke daling van rode bloedcellen (bloedarmoede).
 • Verslechtering nierfunctie.
 • Abnormale leverwaarden in bloed.
 • Buikpijn.
 • Verlaging zoutniveaus in bloed.
 • Misselijkheid en braken.
 • Nierfunctiestoornissen.
 • Diarree, verstopping.
 • Pijnlijke lippen of mondzweren.
 • Allergische reacties (uitslag, galbulten, roodheid van de huid, jeuk en hoge koorts).
 • Oorsuizen, slecht horen en gehoorverlies.
 • Gevoelsstoornissen in vingers en tenen.
 • Smaakverandering.
 • Tijdelijke visuele verstoringen (tijdelijk verlies van zicht).
 • Hartproblemen.
 • Littekenvorming in longen (benauwdheid of hoesten).
 • Haarverlies.
 • Huidaandoening.
 • Ongewoon gevoel van moeheid.
 • Zwakte en verlies of gebrek aan lichamelijke kracht.

Cyclofosfamide

 • Tijdelijke daling van witte bloedcellen (tijdelijk vatbaar voor infecties).
 • Tijdelijke daling bloedplaatjes (spontane bloedingen of bloeduitstortingen).
 • Tijdelijke daling van rode bloedcellen (bloedarmoede).
 • Bloed in urine, pijn, of moeilijker kunnen plassen.
 • Misselijkheid en braken.
 • Ontsteking van slijmvlies in mond, inclusief zweertjes.
 • Diarree, verstopping.
 • Darmontsteking met bloedingen.
 • Bloedkanker (leukemie).
 • Tweede tumoren.
 • Haaruitval.
 • Veranderingen in kleur vingernagels en huid.
 • Ernstige overgevoeligheidsreacties (hoge koorts, rode vlekken op huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking).
 • Ernstige plotselinge (overgevoeligheids)reactie met koorts en blaren op huid/vervelling van huid.
 • Vergeling van huid of oogwit (geelzucht) door problemen van de lever.
 • Trombose.
 • Overgevoeligheidsreacties.
 • Duizeligheid.
 • Tijdelijk wazig zicht.
 • Nierproblemen, nierfalen.
 • Kortademigheid.
 • Ontsteking van de longen, littekenvorming van de long.
 • Menstruatie heviger dan normaal of uitblijven.
 • Zwakte.
 • Verlies van eetlust.
 • Vocht vasthouden.
 • Laag natriumgehalte in bloed.

Atezolizumab

 • Te snel of te traag werkende schildklier.
 • Kortademigheid.
 • Misselijkheid en braken.
 • Diarree.
 • Vermoeidheid.
 • Koorts.
 • Spier- en gewrichtsklachten.
 • Huidreactie (ontsteking van de huid, huiduitslag, jeuk, droge huid, roodheid van de huid en verandering van de huidpigmenten).
 • Ontsteking van de darmen.
 • Ontsteking van de longen.
 • Ontsteking van de lever.
 • Ontsteking van de alvleesklier.
 • Bijnierproblematiek.
 • Auto-immuun ontsteking van de spieren.

 • Hartklachten.

Extra belasting voor patiënt

 • Voorafgaand aan het onderzoek vindt een aantal tests plaats. Onder andere: lichamelijk onderzoek, hartfilmpje, longfunctietest, urine- en bloedonderzoek, CT-/PET-scan.
 • Vooraf wordt bij alle patiënten tumorweefsel (biopt) afgenomen in een van de daarvoor aangestelde ziekenhuizen om biologische kenmerken (biomarkers) te vinden die kunnen voorspellen voor welke behandeling de borstkanker het meest gevoelig is. Het kan zijn dat patiënt hiervoor moet reizen.
 • Vooraf wordt bij alle patiënten bloed afgenomen in een van de daarvoor aangestelde ziekenhuizen om biologische kenmerken (biomarkers) te vinden die kunnen voorspellen voor welke behandeling de borstkanker het meest gevoelig is. Het kan zijn dat patiënt hiervoor moet reizen.
 • Tijdens het onderzoek vinden regelmatig controles plaats.
 • Deelnemende patiënten kunnen toestemming geven voor het afnemen van tumorweefsel (biopt) en extra bloed voor wetenschappelijk onderzoek tijdens en na de studiebehandeling.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Biomarker discovery randomized phase IIb trial with carboplatin-cyclophosphamide versus paclitaxel with or without atezolizumaB as first-line treatment in advanced triple negative Breast cancer (Triple-B study).

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

304

Initiatiefnemers

BOOG

Coördinatoren

R. Voorthuis, MD, AVL/NKI

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister:

Amendement: 16-01-2018

Meer informatie

Nederlandse titel
Gerandomiseerd fase IIb onderzoek naar biomarkers bij een eerstelijns behandeling van gevorderde triple negatieve borstkanker met carboplatin-cyclofosfamide in vergelijking met paclitaxel met of zonder atezolizumab (immuuntherapie).

Extra informatie
Kijk op BOOG voor meer informatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

27-03-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.