AZUR-2 studie (Dikkedarmkanker)

  • Open sinds 12-05-2023

Een open, gerandomiseerde fase 3-studie naar een perioperatieve monotherapie met dostarlimab versus de standaardzorg bij deelnemers met onbehandelde, operabele T4N0- of stadium III- dMMR/MSI-H-dikkedarmkanker

Deze studie is verkort weergegeven en bevat geen volledige patiënteninformatie over dit onderzoek.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Amphia Ziekenhuis
  • Maastricht UMC+
  • Radboudumc

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 3, Open-Label, Randomized Study of Perioperative Dostarlimab Monotherapy Versus Standard of Care in Participants With Untreated T4N0 or Stage III dMMR/MSI-H Resectable Colon Cancer

Kankersoort

  • dikkedarmkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

711 wereldwijd, waarvan 12 in Nederland

Initiatiefnemers

GSK, Amersfoort

Goedkeuring

Het onderzoek is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Datum laatste controle

13-02-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.