AZUR-1 studie (Endeldarmkanker)

  • Open sinds 22-08-2023

Een fase 2, open-label onderzoek met en behandelarm met monotherapie
dostarlimab bij deelnemers met onbehandeld stadium II/III dMMR/MSI-H lokaal gevorderde kanker van het rectum

Deze studie is verkort weergegeven en bevat geen volledige patiënteninformatie over dit onderzoek.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 2, Single-Arm, Open-Label Study with Dostarlimab Monotherapy in Participants with Untreated Stage II/III dMMR/MSI-H Locally Advanced Rectal Cancer

Kankersoort

  • endeldarmkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

150 wereldwijd waarvan 8 in Nederland

Initiatiefnemers

GSK, Amersfoort

Goedkeuring

Het onderzoek is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister:

Datum laatste controle

13-02-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.