BOOG 2023-01 RT-Hype - studie (Borstkanker)

  • Open sinds 01-02-2024

Onderzoek naar welke bijwerkingen optreden bij patiënten die behandeld worden voor teruggekeerde borstkanker in een eerder bestraald gebied. Ook wordt er gekeken hoe de kwaliteit van leven door patiënten wordt ervaren.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt welke bijwerkingen van de standaardbehandelingen optreden. Ook wordt onderzocht hoe de kwaliteit van leven is tijdens en na de verschillende behandelingen voor teruggekeerde borstkanker in een eerder bestraald gebied. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de behandeling van teruggekeerde borstkanker en zo in de toekomst patiënten beter te informeren.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • Patiënten met teruggekeerde borstkanker die hiervoor eerder zijn bestraald.
  • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
  • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.

Behandeling

Patiënten krijgen de standaardbehandeling.

Voor deze studie vult de patiënt 7 keer een vragenlijst in:

  • Voorafgaand aan de behandeling, voorafgaand aan de bestraling, 1 week en 3 maanden na de bestraling, 1, 2 en 5 jaar na de operatie.
  • De vragen gaan over de eventuele bijwerkingen die een patiënt ervaart en de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling.
  • Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 15-30 minuten per keer. De patiënt kan de vragenlijst thuis online of op papier invullen.

Bijwerkingen

Niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

Voor deze studie vult de patiënt 7 keer een vragenlijst in. Het invullen duurt ongeveer 15-30 minuten per keer.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Amsterdam Universitaire Medische Centra

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Postoperative Re-irradiaTion with or without HYPErthermia: Toxicity, quality of life and survival in patients with locoregional recurrent breast cancer (RT-HYPE).

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

  • borstkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

500

Initiatiefnemers

KWF-project Amsterdam Universitaire Medische Centra

Coördinatoren

Drs. L. Wurfbain, arts-onderzoeker, AUMC, locatie VUmc

Goedkeuring

Dit onderzoek is niet WMO-plichtig.

Meer informatie

Nederlandse titel:
Landelijk prospectief multicenter onderzoek naar de behandeling van patiënten met hoog-risico recidief borstkanker die behandeld worden met postoperatieve re-irradiatie met of zonder hyperthermie.

Meer informatie over deze studie kunt u hier vinden. 

Datum laatste controle

28-03-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.