RADICES studie (Maagkanker, Slokdarmkanker)

 • Open sinds 01-10-2023

Patiënten met uitgezaaide slokdarm- of maagkanker doen 12 weken mee aan een beweeg- en voedingsprogramma. Onderzocht wordt wat het effect van dit programma is op de kwaliteit van leven.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt de effecten van een beweeg- en voedingsprogramma van 12 weken voor patiënten met uitgezaaide slokdarm- of maagkanker. Het programma is helemaal afgestemd op de conditie en voedingstoestand van de patiënt. Onderzocht wordt wat dit gecombineerde programma doet met de kwaliteit van leven en met andere aspecten die te maken hebben met de ziekte en de behandeling.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met uitgezaaide maagkanker of slokdarmkanker.
 • Patiënten bewegen niet meer dan drieënhalf uur per week matig tot intensief.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.

Behandeling

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 1 jaar.

Stap 1: geschiktheid
De onderzoeker gaat in gesprek met de patiënt en bepaalt of deze geschikt is om mee te doen aan de studie.

Stap 2: de beweeg- en voedingsprogramma
Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in twee groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek in welke groep ze zitten.

Groep 1: De patiënten in deze groep volgen het beweeg- en voedingsprogramma gedurende 12 weken.

Beweegprogramma
Het beweegprogramma bestaat uit twee keer per week een uur onder begeleiding van een fysiotherapeut bij de patiënt in de buurt trainen. Het programma bestaat uit krachttraining (bv. squats) en conditietraining (bv. fietsen). Het is de bedoeling dat de patiënt tijdens het hele beweegprogramma van 12 weken ook zonder begeleiding beweegt, namelijk minimaal 30 minuten per dag (de dagen waarop van bewegen onder begeleiding niet meegerekend). Bij de beweging zonder begeleiding krijgt de patiënt hulp van een beweegmeter (Fitbit).

Voedingsprogramma
Gedurende het beweegprogramma, heeft de patiënt elke 2 weken een afspraak met een diëtist. De diëtist zal de voedingstoestand beoordelen en op basis daarvan samen met de patiënt persoonlijke voedings-gerelateerde doelen opstellen. De patiënt krijgt concrete adviezen over de samenstelling van de voeding, het aantal maaltijdmomenten en er wordt gestreefd een voor de patiënt geschikte hoeveelheid energie en eiwit binnen te krijgen. Indien nodig wordt hiervoor ook medische voeding (zoals drinkvoeding of sondevoeding) ingezet. Deze afspraak kan in het ziekenhuis plaatsvinden waar de patiënt onder behandeling is of online vanuit huis, danwel telefonisch.

Groep 2: De patiënten in deze groep krijgen de gebruikelijke zorg (“controlegroep”).
Patiënten krijgen een beweegmeter (Fitbit), beweegadviezen die de patiënt stimuleren om te bewegen en informatie over voeding zoals dat gebruikelijk is in het ziekenhuis.

Stap 3: onderzoeken en metingen
Voor het onderzoek is het nodig dat de patiënt 2 keer in 3 maanden tijd naar het ziekenhuis komt. Een bezoek duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Deze bezoeken komen boven op de normale bezoeken aan de arts. Tijdens deze bezoeken wordt de patiënt lichamelijk onderzocht en gemeten hoe fit deze is. Daarnaast vult de patiënten vragenlijsten in over de gevolgen van de ziekte en de behandeling.
Elke 2 weken vult de patiënt een korte vragenlijst in over hoe het gaat. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Aan het begin van de studie, na 6 en 12 weken vult de patiënt thuis een uitgebreidere vragenlijst in. Wanneer het voedings- en beweegprogramma afgelopen is, vult de patiënt gedurende 1 jaar om de 12 weken de uitgebreidere vragenlijst in. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Daarnaast wordt de patiënt gevraagd om aan het begin van de studie en na 12 weken gedurende drie dagen een voedingsdagboek bij te houden.

Bijwerkingen

Niet van toepassing.

Extra belasting voor patiënt

Er is bij dit onderzoek niet zoveel anders dan bij gewone zorg. De patiënt ondergaat alleen extra metingen in het kader van het onderzoek.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

The effect of exeRcise And Diet on quality of life in patients with Incurable Cancer of Esophagus and Stomach

Kankersoort

 • maagkanker
 • slokdarmkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

196

Initiatiefnemers

Amsterdam UMC, locatie AMC

Coördinatoren

Prof. dr. H.W.M. van Laarhoven

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze interventie is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Het effect van een beweeg- en voedingsinterventie op kwaliteit van leven bij patiënten met uitgezaaide slokdarm- of maagkanker: de RADICES studie

Datum laatste controle

06-02-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.